Liga SMS - Kraków 2023

Blok 1

30.09.2023 10:04:24 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 4x50m zmienny seria 1 z 3

30.09.2023 10:09:50 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 4x50m zmienny seria 2 z 3

30.09.2023 10:14:03 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 4x50m zmienny seria 3 z 3


30.09.2023 10:18:50 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 20

30.09.2023 10:19:59 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 20

30.09.2023 10:21:22 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 20

30.09.2023 10:22:39 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 20

30.09.2023 10:24:01 E: 2 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 20

30.09.2023 10:25:38 E: 2 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 20

30.09.2023 10:27:12 E: 2 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 20

30.09.2023 10:28:36 E: 2 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 20

30.09.2023 10:29:55 E: 2 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 20

30.09.2023 10:31:09 E: 2 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 10 z 20

30.09.2023 10:32:16 E: 2 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 11 z 20

30.09.2023 10:33:20 E: 2 H: 12 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 12 z 20

30.09.2023 10:34:26 E: 2 H: 13 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 13 z 20

30.09.2023 10:35:34 E: 2 H: 14 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 14 z 20

30.09.2023 10:36:40 E: 2 H: 15 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 15 z 20

30.09.2023 10:37:48 E: 2 H: 16 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 16 z 20

30.09.2023 10:38:53 E: 2 H: 17 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 17 z 20

30.09.2023 10:39:54 E: 2 H: 18 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 18 z 20

30.09.2023 10:40:58 E: 2 H: 19 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 19 z 20

30.09.2023 10:41:55 E: 2 H: 20 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 20 z 20


30.09.2023 10:43:03 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 20

30.09.2023 10:44:42 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 20

30.09.2023 10:45:55 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 20

30.09.2023 10:47:00 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 20

30.09.2023 10:48:29 E: 3 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 20

30.09.2023 10:49:57 E: 3 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 20

30.09.2023 10:51:59 E: 3 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 20

30.09.2023 10:53:25 E: 3 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 20

30.09.2023 10:54:44 E: 3 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 20

30.09.2023 10:55:57 E: 3 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 20

30.09.2023 10:57:16 E: 3 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 20

30.09.2023 10:58:51 E: 3 H: 12 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 20

30.09.2023 10:59:57 E: 3 H: 13 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 20

30.09.2023 11:01:03 E: 3 H: 14 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 20

30.09.2023 11:02:04 E: 3 H: 15 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 15 z 20

30.09.2023 11:03:01 E: 3 H: 16 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 16 z 20

30.09.2023 11:03:59 E: 3 H: 17 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 17 z 20

30.09.2023 11:05:21 E: 3 H: 18 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 18 z 20

30.09.2023 11:06:12 E: 3 H: 19 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 19 z 20

30.09.2023 11:07:07 E: 3 H: 20 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 20 z 20


30.09.2023 11:08:29 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 26

30.09.2023 11:10:15 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 26

30.09.2023 11:12:01 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 26

30.09.2023 11:13:34 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 26

30.09.2023 11:15:07 E: 4 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 26

30.09.2023 11:16:40 E: 4 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 26

30.09.2023 11:18:13 E: 4 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 26

30.09.2023 11:19:45 E: 4 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 8 z 26

30.09.2023 11:21:07 E: 4 H: 9 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 9 z 26

30.09.2023 11:22:34 E: 4 H: 10 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 10 z 26

30.09.2023 11:24:01 E: 4 H: 11 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 11 z 26

30.09.2023 11:25:20 E: 4 H: 12 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 12 z 26

30.09.2023 11:27:52 E: 4 H: 13 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 13 z 26

30.09.2023 11:29:07 E: 4 H: 14 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 14 z 26

30.09.2023 11:30:21 E: 4 H: 15 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 15 z 26

30.09.2023 11:31:42 E: 4 H: 16 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 16 z 26

30.09.2023 11:32:53 E: 4 H: 17 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 17 z 26

30.09.2023 11:34:06 E: 4 H: 18 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 18 z 26

30.09.2023 11:35:16 E: 4 H: 19 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 19 z 26

30.09.2023 11:36:24 E: 4 H: 20 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 20 z 26

30.09.2023 11:37:45 E: 4 H: 21 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 21 z 26

30.09.2023 11:39:37 E: 4 H: 22 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 22 z 26

30.09.2023 11:40:48 E: 4 H: 23 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 23 z 26

30.09.2023 11:41:58 E: 4 H: 24 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 24 z 26

30.09.2023 11:43:19 E: 4 H: 25 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 25 z 26

30.09.2023 11:44:30 E: 4 H: 26 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 26 z 26


30.09.2023 11:45:42 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 25

30.09.2023 11:47:15 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 25

30.09.2023 11:48:40 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 25

30.09.2023 11:50:09 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 25

30.09.2023 11:51:40 E: 5 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 25

30.09.2023 11:53:07 E: 5 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 25

30.09.2023 11:54:24 E: 5 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 25

30.09.2023 11:55:54 E: 5 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 25

30.09.2023 11:57:41 E: 5 H: 9 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 25

30.09.2023 11:59:09 E: 5 H: 10 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 25

30.09.2023 12:00:36 E: 5 H: 11 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 11 z 25

30.09.2023 12:02:13 E: 5 H: 12 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 12 z 25

30.09.2023 12:03:34 E: 5 H: 13 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 13 z 25

30.09.2023 12:04:59 E: 5 H: 14 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 14 z 25

30.09.2023 12:08:10 E: 5 H: 15 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 15 z 25

30.09.2023 12:09:29 E: 5 H: 16 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 16 z 25

30.09.2023 12:10:45 E: 5 H: 17 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 17 z 25

30.09.2023 12:12:08 E: 5 H: 18 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 18 z 25

30.09.2023 12:13:34 E: 5 H: 19 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 19 z 25

30.09.2023 12:14:44 E: 5 H: 20 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 20 z 25

30.09.2023 12:16:13 E: 5 H: 21 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 21 z 25

30.09.2023 12:17:22 E: 5 H: 22 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 22 z 25

30.09.2023 12:18:32 E: 5 H: 23 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 23 z 25

30.09.2023 12:19:39 E: 5 H: 24 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 24 z 25

30.09.2023 12:20:58 E: 5 H: 25 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 25 z 25


30.09.2023 12:22:08 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 22

30.09.2023 12:23:35 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 22

30.09.2023 12:25:02 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 22

30.09.2023 12:26:26 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 22

30.09.2023 12:28:02 E: 6 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 22

30.09.2023 12:29:31 E: 6 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 22

30.09.2023 12:30:54 E: 6 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 22

30.09.2023 12:33:08 E: 6 H: 8 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 8 z 22

30.09.2023 12:35:03 E: 6 H: 9 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 9 z 22

30.09.2023 12:36:40 E: 6 H: 10 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 10 z 22

30.09.2023 12:38:06 E: 6 H: 11 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 11 z 22

30.09.2023 12:39:26 E: 6 H: 12 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 12 z 22

30.09.2023 12:40:48 E: 6 H: 13 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 13 z 22

30.09.2023 12:42:29 E: 6 H: 14 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 14 z 22

30.09.2023 12:43:56 E: 6 H: 15 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 15 z 22

30.09.2023 12:45:15 E: 6 H: 16 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 16 z 22

30.09.2023 12:46:28 E: 6 H: 17 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 17 z 22

30.09.2023 12:47:38 E: 6 H: 18 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 18 z 22

30.09.2023 12:48:51 E: 6 H: 19 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 19 z 22

30.09.2023 12:49:57 E: 6 H: 20 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 20 z 22

30.09.2023 12:51:07 E: 6 H: 21 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 21 z 22

30.09.2023 12:52:18 E: 6 H: 22 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 22 z 22


30.09.2023 12:53:25 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 24

30.09.2023 12:54:45 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 24

30.09.2023 12:56:11 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 24

30.09.2023 12:57:47 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 24

30.09.2023 12:59:50 E: 7 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 24

30.09.2023 13:01:06 E: 7 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 24

30.09.2023 13:02:45 E: 7 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 24

30.09.2023 13:04:15 E: 7 H: 8 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 24

30.09.2023 13:05:48 E: 7 H: 9 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 24

30.09.2023 13:07:23 E: 7 H: 10 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 24

30.09.2023 13:09:01 E: 7 H: 11 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 11 z 24

30.09.2023 13:10:27 E: 7 H: 12 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 12 z 24

30.09.2023 13:11:56 E: 7 H: 13 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 13 z 24

30.09.2023 13:13:16 E: 7 H: 14 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 14 z 24

30.09.2023 13:14:41 E: 7 H: 15 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 15 z 24

30.09.2023 13:16:11 E: 7 H: 16 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 16 z 24

30.09.2023 13:17:27 E: 7 H: 17 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 17 z 24

30.09.2023 13:19:04 E: 7 H: 18 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 18 z 24

30.09.2023 13:20:43 E: 7 H: 19 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 19 z 24

30.09.2023 13:21:51 E: 7 H: 20 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 20 z 24

30.09.2023 13:23:05 E: 7 H: 21 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 21 z 24

30.09.2023 13:24:15 E: 7 H: 22 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 22 z 24

30.09.2023 13:25:24 E: 7 H: 23 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 23 z 24

30.09.2023 13:26:47 E: 7 H: 24 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 24 z 24


30.09.2023 13:27:55 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 33

30.09.2023 13:29:18 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 33

30.09.2023 13:30:36 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 33

30.09.2023 13:31:56 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 33

30.09.2023 13:33:24 E: 8 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 33

30.09.2023 13:35:00 E: 8 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 33

30.09.2023 13:36:58 E: 8 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 33

30.09.2023 13:38:45 E: 8 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 33

30.09.2023 13:40:01 E: 8 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 33

30.09.2023 13:41:46 E: 8 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 33

30.09.2023 13:43:07 E: 8 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 33

30.09.2023 13:44:31 E: 8 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 12 z 33

30.09.2023 13:46:05 E: 8 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 13 z 33

30.09.2023 13:47:24 E: 8 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 14 z 33

30.09.2023 13:48:37 E: 8 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 15 z 33

30.09.2023 13:49:45 E: 8 H: 16 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 16 z 33

30.09.2023 13:50:52 E: 8 H: 17 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 17 z 33

30.09.2023 13:52:03 E: 8 H: 18 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 18 z 33

30.09.2023 13:53:06 E: 8 H: 19 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 19 z 33

30.09.2023 13:54:12 E: 8 H: 20 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 20 z 33

30.09.2023 13:55:18 E: 8 H: 21 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 21 z 33

30.09.2023 13:56:24 E: 8 H: 22 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 22 z 33

30.09.2023 13:57:27 E: 8 H: 23 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 23 z 33

30.09.2023 13:58:29 E: 8 H: 24 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 24 z 33

30.09.2023 13:59:31 E: 8 H: 25 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 25 z 33

30.09.2023 14:00:37 E: 8 H: 26 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 26 z 33

30.09.2023 14:01:38 E: 8 H: 27 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 27 z 33

30.09.2023 14:02:40 E: 8 H: 28 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 28 z 33

30.09.2023 14:03:43 E: 8 H: 29 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 29 z 33

30.09.2023 14:04:44 E: 8 H: 30 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 30 z 33

30.09.2023 14:05:50 E: 8 H: 31 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 31 z 33

30.09.2023 14:06:48 E: 8 H: 32 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 32 z 33

30.09.2023 14:07:56 E: 8 H: 33 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 33 z 33


30.09.2023 14:09:01 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 34

30.09.2023 14:10:23 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 34

30.09.2023 14:11:37 E: 9 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 34

30.09.2023 14:13:10 E: 9 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 34

30.09.2023 14:15:12 E: 9 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 34

30.09.2023 14:16:27 E: 9 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 34

30.09.2023 14:17:43 E: 9 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 34

30.09.2023 14:19:00 E: 9 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 34

30.09.2023 14:20:41 E: 9 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 34

30.09.2023 14:21:52 E: 9 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 34

30.09.2023 14:23:16 E: 9 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 34

30.09.2023 14:24:52 E: 9 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 34

30.09.2023 14:26:14 E: 9 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 34

30.09.2023 14:27:31 E: 9 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 34

30.09.2023 14:28:49 E: 9 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 34

30.09.2023 14:29:59 E: 9 H: 16 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 34

30.09.2023 14:31:10 E: 9 H: 17 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 17 z 34

30.09.2023 14:32:15 E: 9 H: 18 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 18 z 34

30.09.2023 14:33:20 E: 9 H: 19 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 19 z 34

30.09.2023 14:34:28 E: 9 H: 20 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 20 z 34

30.09.2023 14:35:33 E: 9 H: 21 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 21 z 34

30.09.2023 14:36:36 E: 9 H: 22 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 22 z 34

30.09.2023 14:37:34 E: 9 H: 23 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 23 z 34

30.09.2023 14:38:36 E: 9 H: 24 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 24 z 34

30.09.2023 14:39:48 E: 9 H: 25 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 25 z 34

30.09.2023 14:40:45 E: 9 H: 26 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 26 z 34

30.09.2023 14:41:45 E: 9 H: 27 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 27 z 34

30.09.2023 14:42:47 E: 9 H: 28 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 28 z 34

30.09.2023 14:43:49 E: 9 H: 29 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 29 z 34

30.09.2023 14:44:46 E: 9 H: 30 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 30 z 34

30.09.2023 14:45:38 E: 9 H: 31 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 31 z 34

30.09.2023 14:46:32 E: 9 H: 32 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 32 z 34

30.09.2023 14:47:31 E: 9 H: 33 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 33 z 34

30.09.2023 14:48:26 E: 9 H: 34 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 34 z 34


30.09.2023 14:57:11 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 8x50m dowolny seria 1 z 3

30.09.2023 15:06:37 E: 10 H: 2 - Serie na czas - 8x50m dowolny seria 2 z 3

20.10.2023 15:03:20 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 5

20.10.2023 15:03:22 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 5

20.10.2023 15:03:24 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 5

20.10.2023 15:03:25 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 5

20.10.2023 15:30:58 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 5

20.10.2023 15:32:19 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 5

20.10.2023 15:33:47 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 5

20.10.2023 15:35:10 E: 1 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 5

20.10.2023 15:36:50 E: 1 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 5


20.10.2023 15:38:29 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 6

20.10.2023 15:39:29 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 6

20.10.2023 15:40:35 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 6

20.10.2023 15:41:50 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 6

20.10.2023 15:43:17 E: 2 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 6

20.10.2023 15:44:58 E: 2 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 6


20.10.2023 15:46:12 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 4

20.10.2023 15:47:25 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 4

20.10.2023 15:48:32 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 4

20.10.2023 15:50:06 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 4


20.10.2023 15:51:33 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 5

20.10.2023 15:52:43 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 5

20.10.2023 15:54:11 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 5

20.10.2023 15:55:25 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 5

20.10.2023 15:57:03 E: 4 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 5


20.10.2023 15:58:41 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 5

20.10.2023 16:00:43 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 5

20.10.2023 16:02:45 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 5

20.10.2023 16:04:56 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 5

20.10.2023 16:07:02 E: 5 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 5


20.10.2023 16:09:06 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 5

20.10.2023 16:10:52 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 5

20.10.2023 16:12:35 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 5

20.10.2023 16:14:17 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 5

20.10.2023 16:16:33 E: 6 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 5


20.10.2023 16:18:22 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 5

20.10.2023 16:21:19 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 5

20.10.2023 16:24:18 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 5

20.10.2023 16:27:09 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 5

20.10.2023 16:31:25 E: 7 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 5


20.10.2023 16:36:46 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 5

20.10.2023 16:39:39 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 5

20.10.2023 16:42:21 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 5

20.10.2023 16:45:03 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 5

20.10.2023 16:48:07 E: 8 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 5


20.10.2023 16:52:37 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 4

20.10.2023 16:56:34 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 4

20.10.2023 17:00:49 E: 9 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 4

20.10.2023 17:04:54 E: 9 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 4


20.10.2023 17:08:18 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 4

20.10.2023 17:11:39 E: 10 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 4

20.10.2023 17:15:06 E: 10 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 4

20.10.2023 17:18:26 E: 10 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 4


20.10.2023 17:21:39 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 4

20.10.2023 17:27:41 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 4

20.10.2023 17:33:54 E: 11 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 4

20.10.2023 17:40:04 E: 11 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 4 z 4


20.10.2023 17:46:11 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 4

20.10.2023 17:51:57 E: 12 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 4

20.10.2023 17:57:27 E: 12 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 4

20.10.2023 18:03:12 E: 12 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 4


20.10.2023 18:26:03 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 4x200m dowolny Kobiet seria 1 z 2

20.10.2023 18:37:14 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 4x200m dowolny Kobiet seria 2 z 2


20.10.2023 18:47:34 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 4x200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 2

20.10.2023 18:58:23 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 4x200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 2


Blok 2

21.10.2023 09:01:19 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 5

21.10.2023 09:02:33 E: 15 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 5

21.10.2023 09:03:38 E: 15 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 5

21.10.2023 09:04:45 E: 15 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 5

21.10.2023 09:06:14 E: 15 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 5


21.10.2023 09:07:29 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy M??czyzn seria 1 z 6

21.10.2023 09:08:35 E: 16 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy M??czyzn seria 2 z 6

21.10.2023 09:09:38 E: 16 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy M??czyzn seria 3 z 6

21.10.2023 09:10:43 E: 16 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy M??czyzn seria 4 z 6

21.10.2023 09:11:51 E: 16 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy M??czyzn seria 5 z 6

21.10.2023 09:13:30 E: 16 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy M??czyzn seria 6 z 6


21.10.2023 09:15:37 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 4

21.10.2023 09:17:44 E: 17 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 4

21.10.2023 09:19:13 E: 17 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 4

21.10.2023 09:20:56 E: 17 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 4


21.10.2023 09:22:21 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy M??czyzn seria 1 z 5

21.10.2023 09:23:51 E: 18 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy M??czyzn seria 2 z 5

21.10.2023 09:25:21 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy M??czyzn seria 3 z 5

21.10.2023 09:27:09 E: 18 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy M??czyzn seria 4 z 5

21.10.2023 09:28:54 E: 18 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy M??czyzn seria 5 z 5


21.10.2023 09:30:05 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 5

21.10.2023 09:35:34 E: 19 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 5

21.10.2023 09:40:55 E: 19 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 5

21.10.2023 09:46:22 E: 19 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 5

21.10.2023 09:51:57 E: 19 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 5


21.10.2023 09:57:13 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny M??czyzn seria 1 z 5

21.10.2023 10:02:46 E: 20 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny M??czyzn seria 2 z 5

21.10.2023 10:07:38 E: 20 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny M??czyzn seria 3 z 5

21.10.2023 10:13:47 E: 20 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 5

21.10.2023 10:18:56 E: 20 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 5


21.10.2023 10:23:39 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 4

21.10.2023 10:25:52 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 4

21.10.2023 10:27:54 E: 21 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 4

21.10.2023 10:30:17 E: 21 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 4


21.10.2023 10:32:32 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 5

21.10.2023 10:34:27 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 5

21.10.2023 10:36:27 E: 22 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 5

21.10.2023 10:38:19 E: 22 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 5

21.10.2023 10:40:30 E: 22 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 5


21.10.2023 10:42:19 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 5

21.10.2023 10:45:35 E: 23 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 5

21.10.2023 10:48:51 E: 23 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 5

21.10.2023 10:52:03 E: 23 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 5

21.10.2023 10:55:36 E: 23 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 5


21.10.2023 10:58:50 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 5

21.10.2023 11:01:47 E: 24 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 5

21.10.2023 11:04:45 E: 24 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 5

21.10.2023 11:07:35 E: 24 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 5

21.10.2023 11:10:56 E: 24 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 5


21.10.2023 11:31:22 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 4x100m dowolny Kobiet seria 1 z 2

21.10.2023 11:37:37 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 4x100m dowolny Kobiet seria 2 z 2


21.10.2023 11:43:18 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 4x100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 2

21.10.2023 11:49:23 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 4x100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 2


Blok 3

21.10.2023 15:01:02 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 8x50m dowolny Mieszane seria 1 z 2

21.10.2023 15:06:42 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 8x50m dowolny Mieszane seria 2 z 2


21.10.2023 15:18:21 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 4

21.10.2023 15:21:37 E: 28 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 4

21.10.2023 15:25:04 E: 28 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 4

21.10.2023 15:28:29 E: 28 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 4 z 4


21.10.2023 15:32:51 E: 29 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 5

21.10.2023 15:37:44 E: 29 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 5

21.10.2023 15:40:48 E: 29 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 5

21.10.2023 15:43:53 E: 29 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 5

21.10.2023 15:47:21 E: 29 H: 5 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 5


21.10.2023 15:50:19 E: 30 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 5

21.10.2023 15:52:09 E: 30 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 5

21.10.2023 15:53:43 E: 30 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 5

21.10.2023 15:55:17 E: 30 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 5

21.10.2023 15:56:57 E: 30 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 5


21.10.2023 15:58:28 E: 31 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 6

21.10.2023 15:59:55 E: 31 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 6

21.10.2023 16:01:24 E: 31 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 6

21.10.2023 16:02:53 E: 31 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 6

21.10.2023 16:04:30 E: 31 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 6

21.10.2023 16:06:23 E: 31 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 6


21.10.2023 16:09:41 E: 32 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 5

21.10.2023 16:12:06 E: 32 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 5

21.10.2023 16:14:12 E: 32 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 5

21.10.2023 16:16:25 E: 32 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 5

21.10.2023 16:18:36 E: 32 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 5


21.10.2023 16:20:37 E: 33 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 5

21.10.2023 16:22:44 E: 33 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 5

21.10.2023 16:24:51 E: 33 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 5

21.10.2023 16:26:52 E: 33 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 5

21.10.2023 16:29:21 E: 33 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 5


21.10.2023 16:31:15 E: 34 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 4

21.10.2023 16:34:47 E: 34 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 4

21.10.2023 16:38:05 E: 34 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 4

21.10.2023 16:41:34 E: 34 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 4


21.10.2023 16:44:56 E: 35 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 5

21.10.2023 16:48:07 E: 35 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 5

21.10.2023 16:51:19 E: 35 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 5

21.10.2023 16:54:30 E: 35 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 5

21.10.2023 16:58:09 E: 35 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 5


21.10.2023 17:02:53 E: 36 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 4

21.10.2023 17:13:26 E: 36 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 4

21.10.2023 17:24:10 E: 36 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 4

21.10.2023 17:34:47 E: 36 H: 4 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 4 z 4


21.10.2023 17:45:11 E: 37 H: 1 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 1 z 3

21.10.2023 18:24:50 E: 37 H: 3 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 3 z 3


21.10.2023 18:44:23 E: 38 H: 1 - Serie na czas - 4x100m zmienny Kobiet seria 1 z 2

21.10.2023 18:51:26 E: 38 H: 2 - Serie na czas - 4x100m zmienny Kobiet seria 2 z 2


21.10.2023 19:01:06 E: 39 H: 1 - Serie na czas - 4x100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 2

21.10.2023 19:07:27 E: 39 H: 2 - Serie na czas - 4x100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 2