Arena Grand Prix Puchar Polski - ŁódŸ 2022

Blok 1

2022-10-22 09:00:49 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 17

2022-10-22 09:03:17 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 17

2022-10-22 09:05:43 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 17

2022-10-22 09:08:09 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 17

2022-10-22 09:10:39 E: 2 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 17

2022-10-22 09:13:55 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 9

2022-10-22 09:16:39 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 9

2022-10-22 09:19:22 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 9

2022-10-22 09:22:09 E: 1 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 9

2022-10-22 09:25:17 E: 1 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 9


2022-10-22 09:28:56 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 9

2022-10-22 09:30:27 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 9

2022-10-22 09:32:06 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 9

2022-10-22 09:33:46 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 9

2022-10-22 09:35:22 E: 4 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 9

2022-10-22 09:38:06 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 5

2022-10-22 09:39:55 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 5

2022-10-22 09:41:41 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 5

2022-10-22 09:43:49 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 5

2022-10-22 09:45:45 E: 3 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 5


2022-10-22 09:48:48 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 14

2022-10-22 09:49:49 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 14

2022-10-22 09:50:46 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 14

2022-10-22 09:51:48 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 14

2022-10-22 09:52:48 E: 6 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 14

2022-10-22 09:54:39 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 6

2022-10-22 09:55:56 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 6

2022-10-22 09:57:05 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 6

2022-10-22 09:58:06 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 6

2022-10-22 09:59:14 E: 5 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 6


2022-10-22 10:02:26 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 4

2022-10-22 10:05:50 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 4

2022-10-22 10:09:05 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 4

2022-10-22 10:12:51 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 4

2022-10-22 10:16:39 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 5

2022-10-22 10:20:17 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 5

2022-10-22 10:26:07 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 5

2022-10-22 10:29:47 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 5

2022-10-22 10:33:43 E: 7 H: 5 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 5 z 5


2022-10-22 10:37:50 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 12

2022-10-22 10:39:28 E: 10 H: 2 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 12

2022-10-22 10:40:56 E: 10 H: 3 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 3 z 12

2022-10-22 10:42:27 E: 10 H: 4 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 4 z 12

2022-10-22 10:44:01 E: 10 H: 5 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 5 z 12

2022-10-22 10:46:17 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 1 z 7

2022-10-22 10:47:53 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 2 z 7

2022-10-22 10:49:30 E: 9 H: 3 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 3 z 7

2022-10-22 10:51:15 E: 9 H: 4 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 4 z 7

2022-10-22 10:52:57 E: 9 H: 5 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 5 z 7


2022-10-22 10:55:50 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 5

2022-10-22 11:05:34 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 5

2022-10-22 11:15:59 E: 11 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 5

2022-10-22 11:26:53 E: 2 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 17

2022-10-22 11:29:28 E: 2 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 17

2022-10-22 11:32:00 E: 2 H: 8 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 17

2022-10-22 11:34:38 E: 2 H: 9 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 17

2022-10-22 11:37:18 E: 2 H: 10 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 17

2022-10-22 11:39:55 E: 2 H: 11 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 17

2022-10-22 11:42:34 E: 2 H: 12 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 12 z 17

2022-10-22 11:45:16 E: 2 H: 13 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 13 z 17

2022-10-22 11:48:12 E: 2 H: 14 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 14 z 17

2022-10-22 11:51:04 E: 2 H: 15 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 15 z 17

2022-10-22 11:53:50 E: 2 H: 16 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 16 z 17

2022-10-22 11:56:29 E: 2 H: 17 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 17 z 17

2022-10-22 11:59:22 E: 1 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 9

2022-10-22 12:02:18 E: 1 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 9

2022-10-22 12:05:11 E: 1 H: 8 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 9

2022-10-22 12:08:14 E: 1 H: 9 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 9 z 9


2022-10-22 12:11:39 E: 4 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 9

2022-10-22 12:13:28 E: 4 H: 7 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 9

2022-10-22 12:15:20 E: 4 H: 8 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 9

2022-10-22 12:17:01 E: 4 H: 9 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 9


2022-10-22 12:18:52 E: 6 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 14

2022-10-22 12:19:58 E: 6 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 14

2022-10-22 12:20:55 E: 6 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 14

2022-10-22 12:21:58 E: 6 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 14

2022-10-22 12:23:02 E: 6 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 14

2022-10-22 12:24:02 E: 6 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 14

2022-10-22 12:25:04 E: 6 H: 12 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 14

2022-10-22 12:26:50 E: 6 H: 13 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 14

2022-10-22 12:27:52 E: 6 H: 14 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 14

2022-10-22 12:29:01 E: 5 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 6


2022-10-22 12:30:25 E: 10 H: 6 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 6 z 12

2022-10-22 12:32:19 E: 10 H: 7 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 7 z 12

2022-10-22 12:33:53 E: 10 H: 8 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 8 z 12

2022-10-22 12:35:28 E: 10 H: 9 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 9 z 12

2022-10-22 12:37:16 E: 10 H: 10 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 10 z 12

2022-10-22 12:38:56 E: 10 H: 11 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 11 z 12

2022-10-22 12:40:34 E: 10 H: 12 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 12 z 12

2022-10-22 12:42:24 E: 9 H: 6 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 6 z 7

2022-10-22 12:44:17 E: 9 H: 7 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 7 z 7


2022-10-22 12:46:22 E: 11 H: 4 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 4 z 5

2022-10-22 12:59:47 E: 11 H: 5 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 5 z 5


Blok 2

2022-10-22 16:59:16 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 5

2022-10-22 17:05:02 E: 12 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 5

2022-10-22 17:10:47 E: 12 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 5


2022-10-22 17:17:45 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 6

2022-10-22 17:22:47 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 6

2022-10-22 17:28:26 E: 13 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 6


2022-10-22 17:34:54 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 10

2022-10-22 17:36:04 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 10

2022-10-22 17:37:08 E: 14 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 10

2022-10-22 17:38:12 E: 14 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 10

2022-10-22 17:39:23 E: 14 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 10


2022-10-22 17:41:18 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 16

2022-10-22 17:42:24 E: 15 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 16

2022-10-22 17:43:20 E: 15 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 16

2022-10-22 17:44:21 E: 15 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 16

2022-10-22 17:45:23 E: 15 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 16


2022-10-22 17:47:20 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 4

2022-10-22 17:50:39 E: 16 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 4

2022-10-22 17:53:54 E: 16 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 4

2022-10-22 17:57:20 E: 16 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 4


2022-10-22 18:01:53 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 6

2022-10-22 18:04:46 E: 17 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 6

2022-10-22 18:07:57 E: 17 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 6

2022-10-22 18:11:08 E: 17 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 6

2022-10-22 18:14:24 E: 17 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 6


2022-10-22 18:18:43 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 6

2022-10-22 18:20:26 E: 18 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 6

2022-10-22 18:22:11 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 6

2022-10-22 18:23:54 E: 18 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 6

2022-10-22 18:25:36 E: 18 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 6


2022-10-22 18:28:11 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 14

2022-10-22 18:29:46 E: 19 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 14

2022-10-22 18:31:18 E: 19 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 14

2022-10-22 18:32:46 E: 19 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 14

2022-10-22 18:34:23 E: 19 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 14


2022-10-22 18:37:10 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 7

2022-10-22 18:38:43 E: 20 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 7

2022-10-22 18:40:25 E: 20 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 7

2022-10-22 18:42:04 E: 20 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 7

2022-10-22 18:43:37 E: 20 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 7


2022-10-22 18:45:51 E: 21 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 7

2022-10-22 18:47:30 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 7

2022-10-22 18:48:55 E: 21 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 7

2022-10-22 18:50:19 E: 21 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 7

2022-10-22 18:51:43 E: 21 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 7


2022-10-22 18:53:53 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 1 z 4

2022-10-22 19:10:39 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 2 z 4

2022-10-22 19:29:04 E: 12 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 4 z 5

2022-10-22 19:35:39 E: 12 H: 5 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 5 z 5


2022-10-22 19:41:52 E: 13 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 6

2022-10-22 19:47:47 E: 13 H: 5 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 5 z 6

2022-10-22 19:53:52 E: 13 H: 6 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 6 z 6


2022-10-22 19:59:47 E: 14 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 10

2022-10-22 20:00:49 E: 14 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 10

2022-10-22 20:01:53 E: 14 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 10

2022-10-22 20:02:58 E: 14 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 10

2022-10-22 20:04:12 E: 14 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 10


2022-10-22 20:05:22 E: 15 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 16

2022-10-22 20:06:18 E: 15 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 16

2022-10-22 20:07:17 E: 15 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 16

2022-10-22 20:08:16 E: 15 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 16

2022-10-22 20:09:15 E: 15 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 16

2022-10-22 20:10:11 E: 15 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 16

2022-10-22 20:11:06 E: 15 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 16

2022-10-22 20:12:02 E: 15 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 16

2022-10-22 20:13:00 E: 15 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 16

2022-10-22 20:13:57 E: 15 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 16

2022-10-22 20:14:55 E: 15 H: 16 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 16


2022-10-22 20:16:21 E: 17 H: 6 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 6


2022-10-22 20:19:31 E: 18 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 6


2022-10-22 20:21:16 E: 19 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 14

2022-10-22 20:22:47 E: 19 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 14

2022-10-22 20:24:17 E: 19 H: 8 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 14

2022-10-22 20:25:47 E: 19 H: 9 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 14

2022-10-22 20:27:20 E: 19 H: 10 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 14

2022-10-22 20:28:56 E: 19 H: 11 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 14

2022-10-22 20:30:41 E: 19 H: 12 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 14

2022-10-22 20:32:13 E: 19 H: 13 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 14

2022-10-22 20:33:57 E: 19 H: 14 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 14


2022-10-22 20:36:35 E: 20 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 7

2022-10-22 20:38:01 E: 20 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 7


2022-10-22 20:40:33 E: 21 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 7

2022-10-22 20:41:54 E: 21 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 7


2022-10-22 20:43:35 E: 22 H: 3 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 3 z 4

2022-10-22 21:02:13 E: 22 H: 4 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 4 z 4


Blok 3

2022-10-23 09:01:24 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 8

2022-10-23 09:03:05 E: 23 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 8

2022-10-23 09:04:35 E: 23 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 8

2022-10-23 09:06:08 E: 23 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 8

2022-10-23 09:07:42 E: 23 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 8


2022-10-23 09:10:35 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 14

2022-10-23 09:12:02 E: 24 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 14

2022-10-23 09:13:20 E: 24 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 14

2022-10-23 09:14:42 E: 24 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 14

2022-10-23 09:16:06 E: 24 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 14


2022-10-23 09:18:35 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 4

2022-10-23 09:19:59 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 4

2022-10-23 09:21:08 E: 25 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 4

2022-10-23 09:23:15 E: 25 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 4


2022-10-23 09:25:32 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 6

2022-10-23 09:26:37 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 6

2022-10-23 09:27:41 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 6

2022-10-23 09:28:49 E: 26 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 6

2022-10-23 09:29:56 E: 26 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 6


2022-10-23 09:32:07 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 4

2022-10-23 09:35:10 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 4

2022-10-23 09:38:16 E: 27 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 4

2022-10-23 09:41:52 E: 27 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 4 z 4


2022-10-23 09:46:09 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 6

2022-10-23 09:48:49 E: 28 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 6

2022-10-23 09:51:32 E: 28 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 6

2022-10-23 09:54:13 E: 28 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 6

2022-10-23 09:57:07 E: 28 H: 5 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 6


2022-10-23 10:01:54 E: 29 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 4

2022-10-23 10:04:04 E: 29 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 4

2022-10-23 10:06:22 E: 29 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 4

2022-10-23 10:08:31 E: 29 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 4


2022-10-23 10:11:35 E: 30 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 5

2022-10-23 10:13:38 E: 30 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 5

2022-10-23 10:15:43 E: 30 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 5

2022-10-23 10:17:45 E: 30 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 5

2022-10-23 10:19:55 E: 30 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 5


2022-10-23 10:23:08 E: 31 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 5

2022-10-23 10:26:12 E: 31 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 5

2022-10-23 10:29:09 E: 31 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 5

2022-10-23 10:32:28 E: 31 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 5

2022-10-23 10:35:41 E: 31 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 5


2022-10-23 10:40:00 E: 32 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 9

2022-10-23 10:42:39 E: 32 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 9

2022-10-23 10:45:30 E: 32 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 9

2022-10-23 10:48:17 E: 32 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 9

2022-10-23 10:51:01 E: 32 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 9


2022-10-23 10:54:38 E: 33 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 5

2022-10-23 10:59:50 E: 33 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 5

2022-10-23 11:05:07 E: 33 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 5


2022-10-23 11:11:30 E: 34 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 9

2022-10-23 11:16:16 E: 34 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 9

2022-10-23 11:20:51 E: 34 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 9

2022-10-23 11:25:41 E: 23 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 8

2022-10-23 11:27:38 E: 23 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 8

2022-10-23 11:29:25 E: 23 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 8


2022-10-23 11:31:13 E: 24 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 14

2022-10-23 11:32:39 E: 24 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 14

2022-10-23 11:34:08 E: 24 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 14

2022-10-23 11:35:34 E: 24 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 14

2022-10-23 11:36:55 E: 24 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 14

2022-10-23 11:38:19 E: 24 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 14

2022-10-23 11:39:43 E: 24 H: 12 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 14

2022-10-23 11:41:16 E: 24 H: 13 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 14

2022-10-23 11:42:58 E: 24 H: 14 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 14


2022-10-23 11:44:49 E: 26 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 6


2022-10-23 11:46:03 E: 28 H: 6 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6


2022-10-23 11:49:26 E: 32 H: 6 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 9

2022-10-23 11:52:14 E: 32 H: 7 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 9

2022-10-23 11:55:23 E: 32 H: 8 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 8 z 9

2022-10-23 11:58:21 E: 32 H: 9 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 9 z 9


2022-10-23 12:01:33 E: 33 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 5

2022-10-23 12:07:35 E: 33 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 5


2022-10-23 12:13:25 E: 34 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 9

2022-10-23 12:18:18 E: 34 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 9

2022-10-23 12:23:08 E: 34 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 9

2022-10-23 12:28:12 E: 34 H: 7 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 9

2022-10-23 12:33:51 E: 34 H: 8 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 9

2022-10-23 12:39:10 E: 34 H: 9 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 9 z 9