Mistrzostwa Szkół Sportowych w Raciborzu 2021-05-16

Dzień 1 - Finały

15.05.2021 16:00:07 E: 1 H: 1 - Finały - finał 1 - 200m dowolny Kobiet

15.05.2021 16:03:46 E: 1 H: 2 - Finały - finał 2 - 200m dowolny Kobiet

15.05.2021 16:07:42 E: 1 H: 3 - Finały - finał 3 - 200m dowolny Kobiet

15.05.2021 16:11:02 E: 1 H: 4 - Finały - finał 4 - 200m dowolny Kobiet


15.05.2021 16:15:04 E: 2 H: 1 - Finały - finał 1 - 200m dowolny Mężczyzn

15.05.2021 16:18:30 E: 2 H: 2 - Finały - finał 2 - 200m dowolny Mężczyzn

15.05.2021 16:22:56 E: 2 H: 3 - Finały - finał 3 - 200m dowolny Mężczyzn

15.05.2021 16:25:58 E: 2 H: 4 - Finały - finał 4 - 200m dowolny Mężczyzn


15.05.2021 16:32:12 E: 3 H: 1 - Finały - finał 1 - 100m klasyczny Kobiet

15.05.2021 16:35:05 E: 3 H: 2 - Finały - finał 2 - 100m klasyczny Kobiet

15.05.2021 16:37:40 E: 3 H: 3 - Finały - finał 3 - 100m klasyczny Kobiet

15.05.2021 16:39:55 E: 3 H: 4 - Finały - finał 4 - 100m klasyczny Kobiet


15.05.2021 16:45:40 E: 4 H: 1 - Finały - finał 1 - 100m klasyczny Mężczyzn

15.05.2021 16:48:21 E: 4 H: 2 - Finały - finał 2 - 100m klasyczny Mężczyzn

15.05.2021 16:50:57 E: 4 H: 3 - Finały - finał 3 - 100m klasyczny Mężczyzn

15.05.2021 16:53:06 E: 4 H: 4 - Finały - finał 4 - 100m klasyczny Mężczyzn


15.05.2021 16:58:55 E: 5 H: 1 - Finały - finał 1 - 200m grzbietowy Kobiet

15.05.2021 17:02:25 E: 5 H: 2 - Finały - finał 2 - 200m grzbietowy Kobiet

15.05.2021 17:06:33 E: 5 H: 3 - Finały - finał 3 - 200m grzbietowy Kobiet

15.05.2021 17:09:53 E: 5 H: 4 - Finały - finał 4 - 200m grzbietowy Kobiet


15.05.2021 17:16:05 E: 6 H: 1 - Finały - finał 1 - 200m grzbietowy Mężczyzn

15.05.2021 17:19:36 E: 6 H: 2 - Finały - finał 2 - 200m grzbietowy Mężczyzn

15.05.2021 17:23:20 E: 6 H: 3 - Finały - finał 3 - 200m grzbietowy Mężczyzn

15.05.2021 17:26:47 E: 6 H: 4 - Finały - finał 4 - 200m grzbietowy Mężczyzn


15.05.2021 17:32:50 E: 7 H: 1 - Finały - finał 1 - 200m zmienny Kobiet

15.05.2021 17:36:27 E: 7 H: 2 - Finały - finał 2 - 200m zmienny Kobiet

15.05.2021 17:40:36 E: 7 H: 3 - Finały - finał 3 - 200m zmienny Kobiet

15.05.2021 17:43:57 E: 7 H: 4 - Finały - finał 4 - 200m zmienny Kobiet


15.05.2021 17:48:39 E: 8 H: 1 - Finały - finał 1 - 200m zmienny Mężczyzn

15.05.2021 17:52:12 E: 8 H: 2 - Finały - finał 2 - 200m zmienny Mężczyzn

15.05.2021 17:57:51 E: 8 H: 3 - Finały - finał 3 - 200m zmienny Mężczyzn

15.05.2021 18:01:13 E: 8 H: 4 - Finały - finał 4 - 200m zmienny Mężczyzn


15.05.2021 18:06:46 E: 9 H: 1 - Finały - finał 1 - 50m dowolny Kobiet

15.05.2021 18:08:22 E: 9 H: 2 - Finały - finał 2 - 50m dowolny Kobiet

15.05.2021 18:09:42 E: 9 H: 3 - Finały - finał 3 - 50m dowolny Kobiet

15.05.2021 18:11:17 E: 9 H: 4 - Finały - finał 4 - 50m dowolny Kobiet


15.05.2021 18:12:56 E: 10 H: 1 - Finały - finał 1 - 50m dowolny Mężczyzn

15.05.2021 18:14:20 E: 10 H: 2 - Finały - finał 2 - 50m dowolny Mężczyzn

15.05.2021 18:15:51 E: 10 H: 3 - Finały - finał 3 - 50m dowolny Mężczyzn

15.05.2021 18:17:27 E: 10 H: 4 - Finały - finał 4 - 50m dowolny Mężczyzn


15.05.2021 18:32:35 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 1 z 8

15.05.2021 18:34:21 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 2 z 8

15.05.2021 18:37:57 E: 11 H: 3 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 3 z 8

15.05.2021 18:41:46 E: 11 H: 4 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 4 z 8

15.05.2021 18:45:31 E: 11 H: 5 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 5 z 8

15.05.2021 18:48:48 E: 11 H: 6 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 6 z 8

15.05.2021 18:51:55 E: 11 H: 7 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 7 z 8

15.05.2021 18:54:55 E: 11 H: 8 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 8 z 8


Dzień 2 - eliminacje

16.05.2021 09:30:42 E: 12 H: 1 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 15

16.05.2021 09:32:18 E: 12 H: 2 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 15

16.05.2021 09:34:12 E: 12 H: 3 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 15

16.05.2021 09:36:02 E: 12 H: 4 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 15

16.05.2021 09:37:40 E: 12 H: 5 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 15

16.05.2021 09:39:15 E: 12 H: 6 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 15

16.05.2021 09:40:46 E: 12 H: 7 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 15

16.05.2021 09:42:17 E: 12 H: 8 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 15

16.05.2021 09:44:00 E: 12 H: 9 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 15

16.05.2021 09:45:42 E: 12 H: 10 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 15

16.05.2021 09:47:23 E: 12 H: 11 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 15

16.05.2021 09:49:05 E: 12 H: 12 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 12 z 15

16.05.2021 09:50:39 E: 12 H: 13 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 13 z 15

16.05.2021 09:52:28 E: 12 H: 14 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 14 z 15

16.05.2021 09:54:08 E: 12 H: 15 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 15 z 15


16.05.2021 09:56:52 E: 13 H: 1 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 16

16.05.2021 09:58:38 E: 13 H: 2 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 16

16.05.2021 10:00:19 E: 13 H: 3 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 16

16.05.2021 10:01:53 E: 13 H: 4 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 16

16.05.2021 10:05:11 E: 13 H: 5 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 16

16.05.2021 10:06:51 E: 13 H: 6 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 16

16.05.2021 10:08:24 E: 13 H: 7 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 16

16.05.2021 10:09:56 E: 13 H: 8 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 16

16.05.2021 10:11:27 E: 13 H: 9 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 16

16.05.2021 10:12:58 E: 13 H: 10 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 16

16.05.2021 10:14:42 E: 13 H: 11 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 16

16.05.2021 10:16:15 E: 13 H: 12 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 16

16.05.2021 10:17:45 E: 13 H: 13 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 16

16.05.2021 10:19:15 E: 13 H: 14 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 16

16.05.2021 10:20:37 E: 13 H: 15 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 16

16.05.2021 10:22:06 E: 13 H: 16 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 16


16.05.2021 10:23:44 E: 14 H: 1 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 8

16.05.2021 10:27:56 E: 14 H: 2 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 8

16.05.2021 10:32:34 E: 14 H: 3 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 8

16.05.2021 10:36:28 E: 14 H: 4 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 8

16.05.2021 10:40:16 E: 14 H: 5 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 8

16.05.2021 10:44:10 E: 14 H: 6 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 6 z 8

16.05.2021 10:48:12 E: 14 H: 7 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 7 z 8

16.05.2021 10:51:54 E: 14 H: 8 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 8 z 8

16.05.2021 10:56:09 E: 14 H: 9 - Eliminacje - 200m klasyczny Kobiet seria 9 z 8


16.05.2021 10:59:47 E: 15 H: 2 - Eliminacje - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

16.05.2021 11:03:38 E: 15 H: 3 - Eliminacje - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

16.05.2021 11:07:22 E: 15 H: 4 - Eliminacje - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

16.05.2021 11:11:09 E: 15 H: 5 - Eliminacje - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7

16.05.2021 11:14:33 E: 15 H: 6 - Eliminacje - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 7

16.05.2021 11:17:51 E: 15 H: 7 - Eliminacje - 200m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 7


16.05.2021 11:21:25 E: 16 H: 1 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 10

16.05.2021 11:24:01 E: 16 H: 2 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 10

16.05.2021 11:26:10 E: 16 H: 3 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 10

16.05.2021 11:27:59 E: 16 H: 4 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 10

16.05.2021 11:30:02 E: 16 H: 5 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 10

16.05.2021 11:32:04 E: 16 H: 6 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 10

16.05.2021 11:33:50 E: 16 H: 7 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 7 z 10

16.05.2021 11:35:55 E: 16 H: 8 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 8 z 10

16.05.2021 11:37:47 E: 16 H: 9 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 9 z 10


16.05.2021 11:39:49 E: 17 H: 1 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 11

16.05.2021 11:41:28 E: 17 H: 1 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 11

16.05.2021 11:43:42 E: 17 H: 2 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 11

16.05.2021 11:45:44 E: 17 H: 3 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 11

16.05.2021 11:47:39 E: 17 H: 4 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 11

16.05.2021 11:49:33 E: 17 H: 5 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 11

16.05.2021 11:51:22 E: 17 H: 6 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 11

16.05.2021 11:53:12 E: 17 H: 7 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 11

16.05.2021 11:55:23 E: 17 H: 8 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 11

16.05.2021 11:57:16 E: 17 H: 9 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 11

16.05.2021 11:58:50 E: 17 H: 10 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 11

16.05.2021 12:00:25 E: 17 H: 11 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 11 z 11


16.05.2021 12:02:15 E: 18 H: 1 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 10

16.05.2021 12:04:25 E: 18 H: 2 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 10

16.05.2021 12:06:39 E: 18 H: 3 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 10

16.05.2021 12:08:36 E: 18 H: 4 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 10

16.05.2021 12:10:23 E: 18 H: 5 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 10

16.05.2021 12:12:06 E: 18 H: 6 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 10

16.05.2021 12:13:46 E: 18 H: 7 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 7 z 10

16.05.2021 12:15:45 E: 18 H: 8 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 8 z 10

16.05.2021 12:17:42 E: 18 H: 9 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 9 z 10

16.05.2021 12:19:16 E: 18 H: 10 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 10 z 10


16.05.2021 12:21:05 E: 19 H: 1 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 10

16.05.2021 12:22:51 E: 19 H: 2 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 10

16.05.2021 12:24:46 E: 19 H: 3 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 10

16.05.2021 12:26:32 E: 19 H: 4 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 10

16.05.2021 12:28:10 E: 19 H: 5 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 10

16.05.2021 12:29:57 E: 19 H: 6 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 10

16.05.2021 12:31:25 E: 19 H: 7 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 10

16.05.2021 12:33:06 E: 19 H: 8 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 10

16.05.2021 12:34:39 E: 19 H: 9 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 10

16.05.2021 12:36:12 E: 19 H: 10 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 10


Dzień 2 - Finały

16.05.2021 14:59:34 E: 12 H: 1 - Finały - finał - 100m dowolny Kobiet

16.05.2021 15:01:45 E: 12 H: 2 - Finały - finał - 100m dowolny Kobiet

16.05.2021 15:04:04 E: 12 H: 3 - Finały - finał - 100m dowolny Kobiet

16.05.2021 15:06:04 E: 12 H: 4 - Finały - finał - 100m dowolny Kobiet


16.05.2021 15:08:25 E: 13 H: 1 - Finały - finał - 100m dowolny Mężczyzn

16.05.2021 15:10:39 E: 13 H: 2 - Finały - finał - 100m dowolny Mężczyzn

16.05.2021 15:12:52 E: 13 H: 3 - Finały - finał - 100m dowolny Mężczyzn

16.05.2021 15:14:48 E: 13 H: 4 - Finały - finał - 100m dowolny Mężczyzn


16.05.2021 15:19:44 E: 14 H: 1 - Finały - finał - 200m klasyczny Kobiet

16.05.2021 15:23:44 E: 14 H: 2 - Finały - finał - 200m klasyczny Kobiet

16.05.2021 15:27:43 E: 14 H: 3 - Finały - finał - 200m klasyczny Kobiet

16.05.2021 15:31:20 E: 14 H: 4 - Finały - finał - 200m klasyczny Kobiet


16.05.2021 15:38:22 E: 15 H: 1 - Finały - finał - 200m klasyczny Mężczyzn

16.05.2021 15:42:29 E: 15 H: 2 - Finały - finał - 200m klasyczny Mężczyzn

16.05.2021 15:46:46 E: 15 H: 3 - Finały - finał - 200m klasyczny Mężczyzn

16.05.2021 15:50:27 E: 15 H: 4 - Finały - finał - 200m klasyczny Mężczyzn