Ostatnia aktualizacja 02.03.2020 13:41
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas- 18.................. 50mSerie na czas- 18..................
100mSerie na czas- 18.................. 100mSerie na czas- 18..................
200mSerie na czas- 18.................. 200mSerie na czas- 18..................
400mSerie na czas- 18.................. 400mSerie na czas- 18..................
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas- 18.................. 50mSerie na czas- 18..................
100mSerie na czas- 18.................. 100mSerie na czas- 18..................
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas- 18.................. 50mSerie na czas- 18..................
100mSerie na czas- 18.................. 100mSerie na czas- 18..................
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas- 18.................. 50mSerie na czas- 18..................
100mSerie na czas- 18.................. 100mSerie na czas- 18..................
 
zmiennyzmienny
150mSerie na czas- 18.................. 150mSerie na czas- 18..................
200mSerie na czas- 18.................. 200mSerie na czas- 18..................
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas- 18.................. 4 x 50mSerie na czas- 18..................
4 x 100mSerie na czas- 18.................. 4 x 100mSerie na czas- 18..................
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 100mSerie na czas- 18.................. 4 x 100mSerie na czas- 18..................
 
Inne konkurencje
31.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
1 - BLOK I - 30.05.2020 - 10:30
CEREMONIA OTWARCIA
1.Kobiet50m dowolnySerie na czas11:0018 lat i młodsi..................
2.Chłopców50m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
3.Kobiet100m klasycznySerie na czas18 lat i młodsi..................
4.Chłopców100m klasycznySerie na czas18 lat i młodsi..................
5.Kobiet50m motylkowySerie na czas18 lat i młodsi..................
6.Chłopców50m motylkowySerie na czas18 lat i młodsi..................
7.Kobiet400m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
8.Chłopców400m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
9.Kobiet4 x 100m zmiennySerie na czas18 lat i młodsi..................
10.Chłopców4 x 100m zmiennySerie na czas18 lat i młodsi..................
 
2 - BLOK II - 30.05.2020 - 15:00
11.Kobiet100m dowolnySerie na czas15:0018 lat i młodsi..................
12.Chłopców100m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
13.Kobiet50m klasycznySerie na czas18 lat i młodsi..................
14.Chłopców50m klasycznySerie na czas18 lat i młodsi..................
15.Kobiet100m grzbietowySerie na czas18 lat i młodsi..................
16.Chłopców100m grzbietowySerie na czas18 lat i młodsi..................
17.Kobiet4 x 100m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
18.Chłopców4 x 100m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
3 - BLOK III - 31.05.2020 - 10:00
19.Kobiet50m grzbietowySerie na czas18 lat i młodsi..................
20.Chłopców50m grzbietowySerie na czas18 lat i młodsi..................
21.Kobiet200m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
22.Chłopców200m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
23.Kobiet100m motylkowySerie na czas18 lat i młodsi..................
24.Chłopców100m motylkowySerie na czas18 lat i młodsi..................
25.Kobiet150m zmiennySerie na czas18 lat i młodsi..................
26.Chłopców150m zmiennySerie na czas18 lat i młodsi..................
27.Kobiet200m zmiennySerie na czas18 lat i młodsi..................
28.Chłopców200m zmiennySerie na czas18 lat i młodsi..................
29.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
30.Chłopców4 x 50m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................
31.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas18 lat i młodsi..................