Grand Prix Puchar Polski - Lublin 2021

Blok I

2021-03-27 09:02:59 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 4

2021-03-27 09:09:13 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 4

2021-03-27 09:15:20 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 4


2021-03-27 09:22:05 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 7

2021-03-27 09:27:32 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 7

2021-03-27 09:32:59 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 7


2021-03-27 09:40:09 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 11

2021-03-27 09:41:16 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 11

2021-03-27 09:42:14 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 11

2021-03-27 09:43:17 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 11

2021-03-27 09:44:18 E: 3 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 11


2021-03-27 09:46:06 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 11

2021-03-27 09:47:12 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 11

2021-03-27 09:48:14 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 11

2021-03-27 09:49:19 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 11

2021-03-27 09:50:22 E: 4 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 11


2021-03-27 09:52:43 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 9

2021-03-27 09:56:00 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 9

2021-03-27 09:59:21 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 9

2021-03-27 10:02:42 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 9

2021-03-27 10:06:07 E: 5 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 9


2021-03-27 10:10:29 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 9

2021-03-27 10:13:35 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 9

2021-03-27 10:16:43 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 9

2021-03-27 10:20:00 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 9

2021-03-27 10:23:04 E: 6 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 9


2021-03-27 10:27:08 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 10

2021-03-27 10:28:50 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 10

2021-03-27 10:30:29 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 10

2021-03-27 10:32:06 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 10

2021-03-27 10:33:46 E: 7 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 10


2021-03-27 10:36:27 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 10

2021-03-27 10:38:17 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 10

2021-03-27 10:39:48 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 10

2021-03-27 10:41:20 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 10

2021-03-27 10:42:52 E: 8 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 10


2021-03-27 10:45:29 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 10

2021-03-27 10:46:41 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 10

2021-03-27 10:47:55 E: 9 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 10

2021-03-27 10:49:11 E: 9 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 10

2021-03-27 10:50:19 E: 9 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 10


2021-03-27 10:52:32 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 10

2021-03-27 10:53:52 E: 10 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 10

2021-03-27 10:54:58 E: 10 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 10

2021-03-27 10:56:07 E: 10 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 10

2021-03-27 10:57:13 E: 10 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 10


2021-03-27 10:59:24 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 1 z 5

2021-03-27 11:08:46 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 2 z 5

2021-03-27 11:25:38 E: 1 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 4 z 4


2021-03-27 11:32:18 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 7

2021-03-27 11:37:59 E: 2 H: 5 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 5 z 7

2021-03-27 11:43:49 E: 2 H: 6 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 6 z 7

2021-03-27 11:49:53 E: 2 H: 7 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 7 z 7


2021-03-27 11:56:18 E: 3 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 11


2021-03-27 11:57:23 E: 4 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 11

2021-03-27 11:59:41 E: 3 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 11

2021-03-27 12:00:37 E: 3 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 11

2021-03-27 12:01:36 E: 3 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 11

2021-03-27 12:02:36 E: 3 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 11


2021-03-27 12:03:43 E: 4 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 11

2021-03-27 12:04:44 E: 4 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 11

2021-03-27 12:05:41 E: 4 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 11

2021-03-27 12:06:42 E: 4 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 11

2021-03-27 12:07:56 E: 4 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 11

2021-03-27 12:09:02 E: 4 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 11


2021-03-27 12:11:15 E: 5 H: 6 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 6 z 9

2021-03-27 12:14:44 E: 5 H: 7 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 7 z 9

2021-03-27 12:18:16 E: 5 H: 8 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 8 z 9

2021-03-27 12:22:08 E: 5 H: 9 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 9 z 9


2021-03-27 12:25:46 E: 6 H: 6 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 9

2021-03-27 12:29:01 E: 6 H: 7 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 9

2021-03-27 12:32:26 E: 6 H: 8 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 9

2021-03-27 12:35:50 E: 6 H: 9 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 9


2021-03-27 12:39:26 E: 7 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 10

2021-03-27 12:41:06 E: 7 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 7 z 10

2021-03-27 12:42:44 E: 7 H: 8 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 8 z 10

2021-03-27 12:44:24 E: 7 H: 9 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 9 z 10

2021-03-27 12:46:12 E: 7 H: 10 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 10 z 10


2021-03-27 12:48:01 E: 8 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 10

2021-03-27 12:49:32 E: 8 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 10

2021-03-27 12:51:12 E: 8 H: 8 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 10

2021-03-27 12:52:49 E: 8 H: 9 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 10

2021-03-27 12:54:24 E: 8 H: 10 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 10


2021-03-27 12:56:59 E: 9 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 10

2021-03-27 12:58:08 E: 9 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 10

2021-03-27 12:59:40 E: 9 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 8 z 10

2021-03-27 13:00:54 E: 9 H: 9 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 9 z 10

2021-03-27 13:02:01 E: 9 H: 10 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 10 z 10


2021-03-27 13:03:15 E: 10 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 10

2021-03-27 13:04:25 E: 10 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 10

2021-03-27 13:06:15 E: 10 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 10

2021-03-27 13:07:30 E: 10 H: 9 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 10

2021-03-27 13:08:42 E: 10 H: 10 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 10


2021-03-27 13:10:47 E: 11 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 3 z 5

2021-03-27 13:21:11 E: 11 H: 4 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 4 z 5

2021-03-27 13:30:54 E: 11 H: 5 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 5 z 5

Blok II

2021-03-27 16:01:01 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 11

2021-03-27 16:02:33 E: 12 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 11

2021-03-27 16:04:00 E: 12 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 11

2021-03-27 16:05:29 E: 12 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 11

2021-03-27 16:06:59 E: 12 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 11


2021-03-27 16:09:23 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 11

2021-03-27 16:11:07 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 11

2021-03-27 16:12:33 E: 13 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 11

2021-03-27 16:14:02 E: 13 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 11

2021-03-27 16:15:26 E: 13 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 11


2021-03-27 16:17:50 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 10

2021-03-27 16:19:01 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 10

2021-03-27 16:20:08 E: 14 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 10

2021-03-27 16:21:19 E: 14 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 10

2021-03-27 16:22:25 E: 14 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 10


2021-03-27 16:23:41 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 10

2021-03-27 16:25:03 E: 15 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 10

2021-03-27 16:26:06 E: 15 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 10

2021-03-27 16:27:07 E: 15 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 10

2021-03-27 16:28:12 E: 15 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 10


2021-03-27 16:30:36 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 5

2021-03-27 16:33:30 E: 16 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 5

2021-03-27 16:36:31 E: 16 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 5

2021-03-27 16:39:34 E: 16 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 4 z 5

2021-03-27 16:42:46 E: 16 H: 5 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 5 z 5


2021-03-27 16:47:04 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 8

2021-03-27 16:49:51 E: 17 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 8

2021-03-27 16:52:35 E: 17 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 8

2021-03-27 16:55:21 E: 17 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 8

2021-03-27 16:58:08 E: 17 H: 5 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 8


2021-03-27 17:02:23 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 9

2021-03-27 17:04:59 E: 18 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 9

2021-03-27 17:07:13 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 9

2021-03-27 17:09:44 E: 18 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 9

2021-03-27 17:11:57 E: 18 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 9


2021-03-27 17:14:51 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 10

2021-03-27 17:17:16 E: 19 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 10

2021-03-27 17:19:19 E: 19 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 10

2021-03-27 17:21:36 E: 19 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 10

2021-03-27 17:23:54 E: 19 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 10


2021-03-27 17:26:20 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 10

2021-03-27 17:29:22 E: 20 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 10

2021-03-27 17:32:26 E: 20 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 10

2021-03-27 17:35:25 E: 20 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 10

2021-03-27 17:38:34 E: 20 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 10


2021-03-27 17:42:40 E: 21 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 10

2021-03-27 17:45:41 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 10

2021-03-27 17:48:33 E: 21 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 10

2021-03-27 17:51:30 E: 21 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 10

2021-03-27 17:54:34 E: 21 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 10


2021-03-27 17:57:33 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2021-03-27 17:58:22 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2021-03-27 18:03:33 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 6

2021-03-27 18:08:41 E: 22 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 6


2021-03-27 18:14:38 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 7

2021-03-27 18:19:20 E: 23 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 7

2021-03-27 18:24:03 E: 23 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 7

2021-03-27 18:37:08 E: 12 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 11

2021-03-27 18:38:44 E: 12 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 11

2021-03-27 18:40:16 E: 12 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 11

2021-03-27 18:41:44 E: 12 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 11

2021-03-27 18:43:20 E: 12 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 11

2021-03-27 18:44:54 E: 12 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 11


2021-03-27 18:46:34 E: 13 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 11

2021-03-27 18:48:05 E: 13 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 11

2021-03-27 18:49:31 E: 13 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 11

2021-03-27 18:50:58 E: 13 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 11

2021-03-27 18:52:23 E: 13 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 11

2021-03-27 18:53:55 E: 13 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 11


2021-03-27 18:56:44 E: 14 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 10

2021-03-27 18:57:51 E: 14 H: 8 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 8 z 10

2021-03-27 18:59:00 E: 14 H: 9 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 9 z 10

2021-03-27 19:00:07 E: 14 H: 10 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 10 z 10


2021-03-27 19:01:17 E: 15 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 10

2021-03-27 19:02:19 E: 15 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 10

2021-03-27 19:03:20 E: 15 H: 8 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 10

2021-03-27 19:04:30 E: 15 H: 9 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 10

2021-03-27 19:05:33 E: 15 H: 10 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 10


2021-03-27 19:07:06 E: 17 H: 6 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 8

2021-03-27 19:10:00 E: 17 H: 7 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 8

2021-03-27 19:13:00 E: 17 H: 8 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 8


2021-03-27 19:16:39 E: 18 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 9

2021-03-27 19:18:46 E: 18 H: 7 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 7 z 9

2021-03-27 19:21:08 E: 18 H: 8 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 8 z 9

2021-03-27 19:23:22 E: 18 H: 9 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 9 z 9


2021-03-27 19:25:39 E: 19 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 10

2021-03-27 19:27:50 E: 19 H: 7 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 10

2021-03-27 19:29:57 E: 19 H: 8 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 10

2021-03-27 19:32:04 E: 19 H: 9 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 10

2021-03-27 19:34:15 E: 19 H: 10 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 10


2021-03-27 19:36:18 E: 20 H: 6 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 6 z 10

2021-03-27 19:39:33 E: 20 H: 7 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 7 z 10

2021-03-27 19:43:01 E: 20 H: 8 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 8 z 10

2021-03-27 19:46:17 E: 20 H: 9 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 9 z 10

2021-03-27 19:49:39 E: 20 H: 10 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 10 z 10


2021-03-27 19:53:02 E: 21 H: 6 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 10

2021-03-27 19:55:53 E: 21 H: 7 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 10

2021-03-27 19:58:44 E: 21 H: 8 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 8 z 10

2021-03-27 20:01:44 E: 21 H: 9 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 9 z 10

2021-03-27 20:04:38 E: 21 H: 10 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 10 z 10


2021-03-27 20:07:46 E: 22 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 6

2021-03-27 20:13:00 E: 22 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 6

2021-03-27 20:18:25 E: 22 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 6


2021-03-27 20:23:53 E: 23 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 7

2021-03-27 20:28:42 E: 23 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 7

2021-03-27 20:33:28 E: 23 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 7

2021-03-27 20:38:38 E: 23 H: 7 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 7


Blok III

2021-03-28 09:00:49 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 11

2021-03-28 09:03:31 E: 24 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 11

2021-03-28 09:05:59 E: 24 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 11

2021-03-28 09:08:24 E: 24 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 11

2021-03-28 09:10:56 E: 24 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 11


2021-03-28 09:14:26 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 11

2021-03-28 09:17:07 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 11

2021-03-28 09:19:56 E: 25 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 11

2021-03-28 09:22:36 E: 25 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 11

2021-03-28 09:25:20 E: 25 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 11


2021-03-28 09:28:56 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 10

2021-03-28 09:30:42 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 10

2021-03-28 09:32:25 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 10

2021-03-28 09:34:05 E: 26 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 10

2021-03-28 09:35:53 E: 26 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 10


2021-03-28 09:38:29 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 11

2021-03-28 09:40:19 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 11

2021-03-28 09:42:02 E: 27 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 11

2021-03-28 09:43:53 E: 27 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 11

2021-03-28 09:45:42 E: 27 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 11


2021-03-28 09:47:25 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 11

2021-03-28 09:48:40 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 11

2021-03-28 09:49:44 E: 28 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 11

2021-03-28 09:59:03 E: 28 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 11

2021-03-28 10:00:02 E: 28 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 11

2021-03-28 10:00:57 E: 28 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 11


2021-03-28 10:02:44 E: 29 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 11

2021-03-28 10:03:43 E: 29 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 11

2021-03-28 10:04:42 E: 29 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 11

2021-03-28 10:05:41 E: 29 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 11

2021-03-28 10:06:45 E: 29 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 11


2021-03-28 10:09:08 E: 30 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 10

2021-03-28 10:12:22 E: 30 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 10

2021-03-28 10:15:45 E: 30 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 10

2021-03-28 10:19:09 E: 30 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 10

2021-03-28 10:22:38 E: 30 H: 5 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 10


2021-03-28 10:26:27 E: 31 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 8

2021-03-28 10:30:31 E: 31 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 8

2021-03-28 10:34:15 E: 31 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 8

2021-03-28 10:37:59 E: 31 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 8

2021-03-28 10:41:40 E: 31 H: 5 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 5 z 8


2021-03-28 10:45:58 E: 32 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 4

2021-03-28 10:56:43 E: 32 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 4

2021-03-28 11:10:02 E: 24 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 11

2021-03-28 11:12:36 E: 24 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 11

2021-03-28 11:15:05 E: 24 H: 8 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 11

2021-03-28 11:17:35 E: 24 H: 9 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 11

2021-03-28 11:20:06 E: 24 H: 10 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 11

2021-03-28 11:22:56 E: 24 H: 11 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 11


2021-03-28 11:25:33 E: 25 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 11

2021-03-28 11:28:17 E: 25 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 11

2021-03-28 11:31:06 E: 25 H: 8 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 11

2021-03-28 11:34:11 E: 25 H: 9 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 9 z 11

2021-03-28 11:36:46 E: 25 H: 10 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 10 z 11

2021-03-28 11:37:01 E: 25 H: 10 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 10 z 11

2021-03-28 11:41:25 E: 25 H: 11 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 11 z 11


2021-03-28 11:44:20 E: 26 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 10

2021-03-28 11:46:08 E: 26 H: 7 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 10

2021-03-28 11:47:53 E: 26 H: 8 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 10

2021-03-28 11:49:42 E: 26 H: 9 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 10

2021-03-28 11:51:27 E: 26 H: 10 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 10


2021-03-28 11:53:18 E: 27 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 11

2021-03-28 11:55:05 E: 27 H: 7 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 7 z 11

2021-03-28 11:57:02 E: 27 H: 8 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 8 z 11

2021-03-28 11:58:57 E: 27 H: 9 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 9 z 11

2021-03-28 12:00:53 E: 27 H: 10 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 10 z 11

2021-03-28 12:02:55 E: 27 H: 11 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 11 z 11


2021-03-28 12:05:10 E: 28 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 11

2021-03-28 12:06:20 E: 28 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 11

2021-03-28 12:07:26 E: 28 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 11

2021-03-28 12:08:35 E: 28 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 11

2021-03-28 12:09:34 E: 28 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 11

2021-03-28 12:10:37 E: 28 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 11


2021-03-28 12:11:40 E: 29 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 11

2021-03-28 12:12:43 E: 29 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 11

2021-03-28 12:13:43 E: 29 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 11

2021-03-28 12:14:43 E: 29 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 11

2021-03-28 12:15:43 E: 29 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 10 z 11

2021-03-28 12:16:52 E: 29 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 11 z 11


2021-03-28 12:18:37 E: 30 H: 6 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 10

2021-03-28 12:22:14 E: 30 H: 7 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 10

2021-03-28 12:25:46 E: 30 H: 8 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 10

2021-03-28 12:29:23 E: 30 H: 9 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 10

2021-03-28 12:33:15 E: 30 H: 10 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 10


2021-03-28 12:37:15 E: 31 H: 6 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 6 z 8

2021-03-28 12:41:14 E: 31 H: 7 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 7 z 8

2021-03-28 12:45:20 E: 31 H: 8 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 8 z 8


2021-03-28 12:49:36 E: 32 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 4

2021-03-28 13:00:51 E: 32 H: 4 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 4 z 4