Arena Grand Prix Puchar Polski - Lublin 2023

Blok 1

2023-11-04 08:59:38 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 3

2023-11-04 09:01:38 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 3

2023-11-04 09:02:55 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 3


2023-11-04 09:05:29 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 2

2023-11-04 09:09:08 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 2


2023-11-04 09:13:01 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 3

2023-11-04 09:15:31 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 3

2023-11-04 09:17:17 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 3


2023-11-04 09:20:06 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 6

2023-11-04 09:23:15 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 6

2023-11-04 09:25:57 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 6

2023-11-04 09:28:32 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 6

2023-11-04 09:31:19 E: 4 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 6


2023-11-04 09:35:16 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 4

2023-11-04 09:37:13 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 4

2023-11-04 09:38:27 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 4

2023-11-04 09:39:40 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 4


2023-11-04 09:41:31 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 5

2023-11-04 09:43:09 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 5

2023-11-04 09:44:22 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 5

2023-11-04 09:45:50 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 5

2023-11-04 09:47:02 E: 6 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 5


2023-11-04 09:49:00 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 4

2023-11-04 09:52:29 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 4

2023-11-04 09:55:27 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 4

2023-11-04 09:58:26 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 4


2023-11-04 10:02:47 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 5

2023-11-04 10:05:08 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 5

2023-11-04 10:06:38 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 5

2023-11-04 10:08:13 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 5

2023-11-04 10:09:59 E: 8 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 5


2023-11-04 10:12:16 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 3

2023-11-04 10:15:58 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 3

2023-11-04 10:19:16 E: 9 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 3


2023-11-04 10:23:12 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 1500m dowolny Kobiet seria 1 z 1


2023-11-04 10:44:49 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 1 z 3

2023-11-04 10:55:06 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 2 z 3

2023-11-04 11:05:11 E: 11 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 3 z 3

2023-11-04 11:16:03 E: 4 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 6


Blok 2

2023-11-04 16:59:53 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 4

2023-11-04 17:06:01 E: 12 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 4

2023-11-04 17:11:48 E: 12 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 4


2023-11-04 17:18:33 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 5

2023-11-04 17:24:11 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 5

2023-11-04 17:29:11 E: 13 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 5


2023-11-04 17:35:24 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 3

2023-11-04 17:38:18 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 3

2023-11-04 17:40:32 E: 14 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 3


2023-11-04 17:43:19 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 3

2023-11-04 17:44:01 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 3

2023-11-04 17:46:20 E: 15 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 3

2023-11-04 17:47:46 E: 15 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 3


2023-11-04 17:50:11 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 2

2023-11-04 17:53:57 E: 16 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 2


2023-11-04 17:58:24 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 9

2023-11-04 18:00:20 E: 17 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 9

2023-11-04 18:01:31 E: 17 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 9

2023-11-04 18:02:37 E: 17 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 9

2023-11-04 18:03:37 E: 17 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 9


2023-11-04 18:05:39 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 4

2023-11-04 18:08:21 E: 18 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 4

2023-11-04 18:10:36 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 4

2023-11-04 18:12:45 E: 18 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 4


2023-11-04 18:15:37 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 3

2023-11-04 18:19:24 E: 19 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 3

2023-11-04 18:22:31 E: 19 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 3


2023-11-04 18:27:00 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 5

2023-11-04 18:28:52 E: 20 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 5

2023-11-04 18:29:59 E: 20 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 5

2023-11-04 18:30:59 E: 20 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 5

2023-11-04 18:32:02 E: 20 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 5


2023-11-04 18:34:00 E: 21 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 2

2023-11-04 18:37:33 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 2


2023-11-04 18:41:33 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 2

2023-11-04 18:47:45 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 2


2023-11-04 18:54:39 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 1

2023-11-04 19:00:30 E: 12 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 4


2023-11-04 19:06:14 E: 13 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 5

2023-11-04 19:11:43 E: 13 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 5


2023-11-04 19:18:05 E: 17 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 9

2023-11-04 19:19:07 E: 17 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 9

2023-11-04 19:20:10 E: 17 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 9

2023-11-04 19:21:18 E: 17 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 9


Blok 3

2023-11-05 08:59:51 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 3

2023-11-05 09:03:49 E: 24 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 3

2023-11-05 09:07:21 E: 24 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 3


2023-11-05 09:12:15 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 2

2023-11-05 09:14:48 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 2


2023-11-05 09:17:43 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 4

2023-11-05 09:19:51 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 4

2023-11-05 09:20:53 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 4

2023-11-05 09:22:00 E: 26 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 4


2023-11-05 09:24:02 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 7

2023-11-05 09:26:22 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 7

2023-11-05 09:27:52 E: 27 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 7

2023-11-05 09:29:15 E: 27 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 7

2023-11-05 09:30:44 E: 27 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 7


2023-11-05 09:33:28 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 2

2023-11-05 09:37:21 E: 28 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 2


2023-11-05 09:41:42 E: 29 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 4

2023-11-05 09:44:10 E: 29 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 4

2023-11-05 09:45:58 E: 29 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 4

2023-11-05 09:47:42 E: 29 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 4


2023-11-05 09:50:28 E: 30 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 5

2023-11-05 09:52:54 E: 30 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 5

2023-11-05 09:54:28 E: 30 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 5

2023-11-05 09:56:03 E: 30 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 5

2023-11-05 09:57:40 E: 30 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 5


2023-11-05 10:00:17 E: 31 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 6

2023-11-05 10:02:24 E: 31 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 6

2023-11-05 10:03:27 E: 31 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 6

2023-11-05 10:04:29 E: 31 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 6

2023-11-05 10:05:29 E: 31 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 6


2023-11-05 10:07:41 E: 32 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 3

2023-11-05 10:11:26 E: 32 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 3

2023-11-05 10:14:32 E: 32 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 3


2023-11-05 10:18:36 E: 33 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 3

2023-11-05 10:29:28 E: 33 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 3

2023-11-05 10:41:13 E: 33 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 3


2023-11-05 10:53:12 E: 34 H: 1 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 1 z 2

2023-11-05 11:11:29 E: 34 H: 2 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 2 z 2

2023-11-05 11:33:17 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 7

2023-11-05 11:33:38 E: 27 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 7


2023-11-05 11:34:47 E: 31 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6

2023-11-05 11:34:52 E: 27 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 7


2023-11-05 11:38:08 E: 31 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6