Grand Prix Puchar Polski - Poznań 2021

Blok 1

2021-11-20 10:01:33 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2021-11-20 10:04:03 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 6

2021-11-20 10:06:15 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 6

2021-11-20 10:08:35 E: 1 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 6

2021-11-20 10:10:55 E: 1 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 6


2021-11-20 10:13:27 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 10

2021-11-20 10:15:35 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 10

2021-11-20 10:17:41 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 10

2021-11-20 10:19:52 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 10

2021-11-20 10:22:08 E: 2 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 10


2021-11-20 10:24:24 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 4

2021-11-20 10:26:11 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 4

2021-11-20 10:28:03 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 4

2021-11-20 10:29:32 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 4


2021-11-20 10:31:21 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 3

2021-11-20 10:32:54 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 3

2021-11-20 10:34:17 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 3


2021-11-20 10:35:58 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 2

2021-11-20 10:39:31 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 2


2021-11-20 10:43:31 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 3

2021-11-20 10:46:41 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 3

2021-11-20 10:50:13 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 3


2021-11-20 10:54:17 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 3

2021-11-20 10:56:45 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 3

2021-11-20 10:59:04 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 3


2021-11-20 11:01:32 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 3

2021-11-20 11:03:42 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 3

2021-11-20 11:05:54 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 3


2021-11-20 11:08:13 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 2

2021-11-20 11:11:43 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 2


2021-11-20 11:15:30 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 2

2021-11-20 11:18:51 E: 10 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 2


2021-11-20 11:22:27 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 3

2021-11-20 11:28:06 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 3

2021-11-20 11:33:49 E: 11 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 3


2021-11-20 11:39:59 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 4

2021-11-20 11:45:09 E: 12 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 4

2021-11-20 11:50:38 E: 12 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 4

2021-11-20 11:56:31 E: 1 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 6


2021-11-20 11:58:44 E: 2 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 10

2021-11-20 12:00:50 E: 2 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 10

2021-11-20 12:02:46 E: 2 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 10

2021-11-20 12:04:44 E: 2 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 10

2021-11-20 12:07:03 E: 2 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 10


2021-11-20 12:08:53 E: 12 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 4


Blok 2

2021-11-20 16:58:44 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 4

2021-11-20 17:01:51 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 4

2021-11-20 17:05:08 E: 13 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 4

2021-11-20 17:08:41 E: 13 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 4


2021-11-20 17:12:11 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 7

2021-11-20 17:15:16 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 7

2021-11-20 17:18:13 E: 14 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 7

2021-11-20 17:21:19 E: 14 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 7

2021-11-20 17:24:30 E: 14 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 7


2021-11-20 17:27:44 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 4

2021-11-20 17:30:00 E: 15 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 4

2021-11-20 17:32:15 E: 15 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 4

2021-11-20 17:34:30 E: 15 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 4


2021-11-20 17:37:07 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 3

2021-11-20 17:39:07 E: 16 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 3

2021-11-20 17:41:17 E: 16 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 3


2021-11-20 17:43:36 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 4

2021-11-20 17:45:05 E: 17 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 4

2021-11-20 17:46:35 E: 17 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 4

2021-11-20 17:48:02 E: 17 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 4


2021-11-20 17:49:44 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 6

2021-11-20 17:51:13 E: 18 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 6

2021-11-20 17:52:43 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 6

2021-11-20 17:54:11 E: 18 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 6

2021-11-20 17:55:40 E: 18 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 6


2021-11-20 17:57:34 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 3

2021-11-20 18:01:06 E: 19 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 3

2021-11-20 18:04:37 E: 19 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 3


2021-11-20 18:08:29 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 3

2021-11-20 18:11:49 E: 20 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 3

2021-11-20 18:15:06 E: 20 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 3


2021-11-20 18:18:20 E: 21 H: 1 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 1 z 4

2021-11-20 18:20:26 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 2 z 4

2021-11-20 18:22:38 E: 21 H: 3 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 3 z 4

2021-11-20 18:24:51 E: 21 H: 4 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 4 z 4


2021-11-20 18:27:09 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 4

2021-11-20 18:29:14 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 4

2021-11-20 18:31:18 E: 22 H: 3 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 3 z 4

2021-11-20 18:33:26 E: 22 H: 4 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 4 z 4


2021-11-20 18:36:18 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 2

2021-11-20 18:46:41 E: 23 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 2


2021-11-20 18:57:54 E: 14 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 7

2021-11-20 19:01:07 E: 14 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 7


2021-11-20 19:04:36 E: 18 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6


Blok 3

2021-11-21 09:59:05 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 1


2021-11-21 10:05:24 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 1


2021-11-21 10:11:15 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 5

2021-11-21 10:12:47 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 5

2021-11-21 10:14:18 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 5

2021-11-21 10:15:49 E: 26 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 5

2021-11-21 10:17:17 E: 26 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 5


2021-11-21 10:18:55 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 8

2021-11-21 10:20:20 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 8

2021-11-21 10:21:48 E: 27 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 8

2021-11-21 10:23:17 E: 27 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 8

2021-11-21 10:24:42 E: 27 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 8


2021-11-21 10:26:15 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 3

2021-11-21 10:29:59 E: 28 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 3

2021-11-21 10:33:49 E: 28 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 3


2021-11-21 10:38:00 E: 29 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 2

2021-11-21 10:41:27 E: 29 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 2


2021-11-21 10:45:14 E: 30 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 3

2021-11-21 10:47:24 E: 30 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 3

2021-11-21 10:49:33 E: 30 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 3


2021-11-21 10:51:47 E: 31 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 4

2021-11-21 10:53:49 E: 31 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 4

2021-11-21 10:55:47 E: 31 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 4

2021-11-21 10:57:58 E: 31 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 4


2021-11-21 11:00:27 E: 32 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 3

2021-11-21 11:02:03 E: 32 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 3

2021-11-21 11:03:48 E: 32 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 3


2021-11-21 11:05:34 E: 33 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 4

2021-11-21 11:07:05 E: 33 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 4

2021-11-21 11:08:38 E: 33 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 4

2021-11-21 11:10:00 E: 33 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 4


2021-11-21 11:11:50 E: 34 H: 1 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 1 z 2

2021-11-21 11:29:20 E: 34 H: 2 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 2 z 2