Arena Grand Prix Puchar Polski - Poznań 2022

Blok 1

2022-11-12 08:59:37 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 4

2022-11-12 09:05:08 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 4

2022-11-12 09:10:54 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 4


2022-11-12 09:17:21 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 4

2022-11-12 09:22:24 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 4

2022-11-12 09:27:38 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 4


2022-11-12 09:34:01 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 13

2022-11-12 09:35:03 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 13

2022-11-12 09:36:36 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 13

2022-11-12 09:38:04 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 13

2022-11-12 09:39:29 E: 3 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 13


2022-11-12 09:41:17 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 16

2022-11-12 09:42:18 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 16

2022-11-12 09:43:20 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 16

2022-11-12 09:44:29 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 16

2022-11-12 09:45:36 E: 4 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 16


2022-11-12 09:47:23 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 5

2022-11-12 09:50:30 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 5

2022-11-12 09:53:39 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 5

2022-11-12 09:56:57 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 5

2022-11-12 10:00:27 E: 5 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 5


2022-11-12 10:06:27 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2022-11-12 10:09:24 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2022-11-12 10:12:22 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2022-11-12 10:15:23 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

2022-11-12 10:18:22 E: 6 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7


2022-11-12 10:22:13 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 7

2022-11-12 10:23:46 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 7

2022-11-12 10:25:22 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 7

2022-11-12 10:26:59 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 7

2022-11-12 10:28:36 E: 7 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 7


2022-11-12 10:31:08 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 12

2022-11-12 10:32:56 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 12

2022-11-12 10:34:22 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 12

2022-11-12 10:35:51 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 12

2022-11-12 10:37:23 E: 8 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 12


2022-11-12 10:40:03 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 8

2022-11-12 10:41:39 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 8

2022-11-12 10:43:16 E: 9 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 8

2022-11-12 10:44:48 E: 9 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 8

2022-11-12 10:46:19 E: 9 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 8


2022-11-12 10:48:17 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 9

2022-11-12 10:49:47 E: 10 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 9

2022-11-12 10:51:13 E: 10 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 9

2022-11-12 10:52:47 E: 10 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 9

2022-11-12 10:54:14 E: 10 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 9


2022-11-12 10:56:46 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 1 z 5

2022-11-12 11:07:01 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 2 z 5

2022-11-12 11:16:47 E: 11 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 3 z 5

2022-11-12 11:26:34 E: 1 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 4 z 4


2022-11-12 11:32:43 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 4


2022-11-12 11:38:49 E: 3 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 13

2022-11-12 11:39:44 E: 3 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 13

2022-11-12 11:40:36 E: 3 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 13

2022-11-12 11:41:34 E: 3 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 13

2022-11-12 11:42:30 E: 3 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 13

2022-11-12 11:43:31 E: 3 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 13

2022-11-12 11:44:28 E: 3 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 12 z 13

2022-11-12 11:45:26 E: 3 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 13 z 13


2022-11-12 11:46:37 E: 4 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 16

2022-11-12 11:47:33 E: 4 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 16

2022-11-12 11:48:35 E: 4 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 16

2022-11-12 11:49:33 E: 4 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 16

2022-11-12 11:50:54 E: 4 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 16

2022-11-12 11:51:50 E: 4 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 16

2022-11-12 11:52:48 E: 4 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 16

2022-11-12 11:53:40 E: 4 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 16

2022-11-12 11:54:40 E: 4 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 16

2022-11-12 11:55:42 E: 4 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 16

2022-11-12 11:56:43 E: 4 H: 16 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 16

2022-11-12 11:58:05 E: 3 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 13 z 13


2022-11-12 11:59:53 E: 6 H: 6 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 7

2022-11-12 12:03:13 E: 6 H: 7 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 7


2022-11-12 12:07:33 E: 7 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 7

2022-11-12 12:09:14 E: 7 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 7 z 7


2022-11-12 12:11:04 E: 8 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 12

2022-11-12 12:12:35 E: 8 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 12

2022-11-12 12:14:06 E: 8 H: 8 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 12

2022-11-12 12:15:39 E: 8 H: 9 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 12

2022-11-12 12:17:10 E: 8 H: 10 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 12

2022-11-12 12:18:48 E: 8 H: 11 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 12

2022-11-12 12:20:29 E: 8 H: 12 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 12


2022-11-12 12:22:58 E: 9 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 8

2022-11-12 12:24:29 E: 9 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 8

2022-11-12 12:26:02 E: 9 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 8 z 8


2022-11-12 12:27:32 E: 10 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 9

2022-11-12 12:28:52 E: 10 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 9

2022-11-12 12:30:36 E: 10 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 9

2022-11-12 12:32:02 E: 10 H: 9 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 9


2022-11-12 12:33:23 E: 11 H: 4 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 4 z 5

2022-11-12 12:44:44 E: 11 H: 5 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 5 z 5


Blok 2

2022-11-12 16:58:41 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 12

2022-11-12 17:00:35 E: 12 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 12

2022-11-12 17:02:02 E: 12 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 12

2022-11-12 17:03:31 E: 12 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 12

2022-11-12 17:05:01 E: 12 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 12


2022-11-12 17:07:26 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 17

2022-11-12 17:09:18 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 17

2022-11-12 17:10:39 E: 13 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 17

2022-11-12 17:11:58 E: 13 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 17


2022-11-12 17:15:26 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2022-11-12 17:16:40 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2022-11-12 17:18:09 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 6

2022-11-12 17:19:14 E: 14 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2022-11-12 17:20:17 E: 14 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 6

2022-11-12 17:21:19 E: 14 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 6


2022-11-12 17:23:13 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 10

2022-11-12 17:24:39 E: 15 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 10

2022-11-12 17:28:53 E: 15 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 10

2022-11-12 17:30:44 E: 15 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 10

2022-11-12 17:34:28 E: 15 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 10


2022-11-12 17:43:49 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 4

2022-11-12 17:54:58 E: 16 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 4

2022-11-12 17:55:43 E: 16 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 4

2022-11-12 17:58:48 E: 16 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 4 z 4


2022-11-12 18:02:42 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 5

2022-11-12 18:05:16 E: 17 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 5


2022-11-12 18:17:15 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 6

2022-11-12 18:21:23 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 6

2022-11-12 18:23:31 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 6

2022-11-12 18:25:40 E: 18 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 6


2022-11-12 18:28:10 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 7

2022-11-12 18:30:13 E: 19 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 7

2022-11-12 18:32:16 E: 19 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 7

2022-11-12 18:34:16 E: 19 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 7

2022-11-12 18:36:19 E: 19 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 7


2022-11-12 18:38:31 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 6

2022-11-12 18:41:27 E: 20 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 6

2022-11-12 18:44:24 E: 20 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 6

2022-11-12 18:49:04 E: 20 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 6

2022-11-12 18:52:28 E: 20 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 6


2022-11-12 18:56:10 E: 21 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 8

2022-11-12 18:58:57 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 8

2022-11-12 19:01:38 E: 21 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 8

2022-11-12 19:04:20 E: 21 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 8

2022-11-12 19:07:03 E: 21 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 8


2022-11-12 19:10:26 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2022-11-12 19:15:25 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 6

2022-11-12 19:20:24 E: 22 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 6


2022-11-12 19:25:53 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 9

2022-11-12 19:30:22 E: 23 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 9

2022-11-12 19:35:14 E: 23 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 9

2022-11-12 19:40:00 E: 12 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 12

2022-11-12 19:41:28 E: 12 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 12

2022-11-12 19:42:57 E: 12 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 12

2022-11-12 19:44:28 E: 12 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 12

2022-11-12 19:45:58 E: 12 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 12

2022-11-12 19:47:29 E: 12 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 12

2022-11-12 19:49:05 E: 12 H: 12 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 12 z 12


2022-11-12 19:50:51 E: 13 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 17

2022-11-12 19:52:16 E: 13 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 17

2022-11-12 19:53:38 E: 13 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 17

2022-11-12 19:54:59 E: 13 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 17

2022-11-12 19:56:21 E: 13 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 17

2022-11-12 19:57:54 E: 13 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 17

2022-11-12 19:59:16 E: 13 H: 12 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 17

2022-11-12 20:00:56 E: 13 H: 13 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 17

2022-11-12 20:02:20 E: 13 H: 14 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 17

2022-11-12 20:03:44 E: 13 H: 15 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 17

2022-11-12 20:05:10 E: 13 H: 16 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 17

2022-11-12 20:06:50 E: 13 H: 17 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 17 z 17


2022-11-12 20:08:21 E: 14 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 6


2022-11-12 20:09:45 E: 15 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 10

2022-11-12 20:10:48 E: 15 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 10

2022-11-12 20:11:47 E: 15 H: 8 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 10

2022-11-12 20:12:49 E: 15 H: 9 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 10

2022-11-12 20:13:59 E: 15 H: 10 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 10


2022-11-12 20:16:26 E: 18 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 6


2022-11-12 20:19:14 E: 19 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 7

2022-11-12 20:21:18 E: 19 H: 7 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 7


2022-11-12 20:23:56 E: 20 H: 6 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 6 z 6


2022-11-12 20:27:24 E: 21 H: 6 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 8

2022-11-12 20:30:23 E: 21 H: 7 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 8

2022-11-12 20:33:33 E: 21 H: 8 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 8 z 8


2022-11-12 20:37:40 E: 22 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 6

2022-11-12 20:43:07 E: 22 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 6

2022-11-12 20:49:05 E: 22 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 6


2022-11-12 20:55:09 E: 23 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 9

2022-11-12 20:59:51 E: 23 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 9

2022-11-12 21:04:38 E: 23 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 9

2022-11-12 21:09:30 E: 23 H: 7 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 9

2022-11-12 21:14:53 E: 23 H: 8 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 9

2022-11-12 21:20:36 E: 23 H: 9 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 9 z 9


Blok 3

2022-11-13 08:58:43 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 17

2022-11-13 09:01:06 E: 24 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 17

2022-11-13 09:03:30 E: 24 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 17

2022-11-13 09:06:00 E: 24 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 17

2022-11-13 09:08:35 E: 24 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 17


2022-11-13 09:11:59 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 10

2022-11-13 09:14:42 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 10

2022-11-13 09:17:29 E: 25 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 10

2022-11-13 09:20:18 E: 25 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 10

2022-11-13 09:23:06 E: 25 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 10


2022-11-13 09:26:58 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 8

2022-11-13 09:29:07 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 8

2022-11-13 09:31:02 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 8

2022-11-13 09:32:40 E: 26 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 8

2022-11-13 09:34:22 E: 26 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 8


2022-11-13 09:36:59 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2022-11-13 09:39:03 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 6

2022-11-13 09:40:47 E: 27 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2022-11-13 09:42:27 E: 27 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 6

2022-11-13 09:44:10 E: 27 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 6


2022-11-13 09:46:59 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 12

2022-11-13 09:48:22 E: 28 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 12

2022-11-13 09:49:15 E: 28 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 12

2022-11-13 09:50:10 E: 28 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 12

2022-11-13 09:51:03 E: 28 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 12


2022-11-13 09:52:59 E: 29 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 8

2022-11-13 09:54:21 E: 29 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 8

2022-11-13 09:55:31 E: 29 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 8

2022-11-13 09:56:31 E: 29 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 8

2022-11-13 09:57:30 E: 29 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 8


2022-11-13 09:59:47 E: 30 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 6

2022-11-13 10:03:02 E: 30 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 6

2022-11-13 10:06:18 E: 30 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 6

2022-11-13 10:09:40 E: 30 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 6

2022-11-13 10:13:08 E: 30 H: 5 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 6


2022-11-13 10:17:27 E: 31 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 5

2022-11-13 10:20:54 E: 31 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 5

2022-11-13 10:24:19 E: 31 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 5

2022-11-13 10:27:48 E: 31 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 5

2022-11-13 10:31:20 E: 31 H: 5 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 5 z 5


2022-11-13 10:35:30 E: 32 H: 1 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 11

2022-11-13 10:36:57 E: 32 H: 2 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 11

2022-11-13 10:38:26 E: 32 H: 3 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 3 z 11

2022-11-13 10:39:53 E: 32 H: 4 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 4 z 11

2022-11-13 10:41:22 E: 32 H: 5 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 5 z 11


2022-11-13 10:43:48 E: 33 H: 1 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 1 z 8

2022-11-13 10:45:22 E: 33 H: 2 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 2 z 8

2022-11-13 10:47:03 E: 33 H: 3 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 3 z 8

2022-11-13 10:48:48 E: 33 H: 4 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 4 z 8

2022-11-13 10:52:08 E: 33 H: 5 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 5 z 8


2022-11-13 10:55:09 E: 34 H: 1 - Serie na czas - 1500m dowolny Kobiet seria 1 z 3

2022-11-13 11:14:02 E: 34 H: 2 - Serie na czas - 1500m dowolny Kobiet seria 2 z 3

2022-11-13 11:34:37 E: 24 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 17

2022-11-13 11:37:04 E: 24 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 17

2022-11-13 11:39:36 E: 24 H: 8 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 17

2022-11-13 11:42:09 E: 24 H: 9 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 17

2022-11-13 11:44:44 E: 24 H: 10 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 17

2022-11-13 11:47:18 E: 24 H: 11 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 17

2022-11-13 11:49:52 E: 24 H: 12 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 12 z 17

2022-11-13 11:52:35 E: 24 H: 13 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 13 z 17

2022-11-13 11:55:22 E: 24 H: 14 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 14 z 17

2022-11-13 11:58:07 E: 24 H: 15 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 15 z 17

2022-11-13 12:00:56 E: 24 H: 16 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 16 z 17

2022-11-13 12:03:59 E: 24 H: 17 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 17 z 17


2022-11-13 12:06:28 E: 25 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 10

2022-11-13 12:09:15 E: 25 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 10

2022-11-13 12:12:04 E: 25 H: 8 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 10

2022-11-13 12:14:59 E: 25 H: 9 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 9 z 10

2022-11-13 12:18:02 E: 25 H: 10 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 10 z 10


2022-11-13 12:21:12 E: 26 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 8

2022-11-13 12:22:50 E: 26 H: 7 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 8

2022-11-13 12:24:42 E: 26 H: 8 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 8


2022-11-13 12:26:49 E: 27 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 6


2022-11-13 12:29:28 E: 28 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 12

2022-11-13 12:30:38 E: 28 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 12

2022-11-13 12:31:33 E: 28 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 12

2022-11-13 12:32:36 E: 28 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 12

2022-11-13 12:33:36 E: 28 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 12

2022-11-13 12:34:44 E: 28 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 12

2022-11-13 12:35:46 E: 28 H: 12 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 12


2022-11-13 12:36:48 E: 29 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 8

2022-11-13 12:37:50 E: 29 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 8

2022-11-13 12:38:50 E: 29 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 8


2022-11-13 12:40:45 E: 30 H: 6 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 6


2022-11-13 12:45:13 E: 32 H: 6 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 6 z 11

2022-11-13 12:46:45 E: 32 H: 7 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 7 z 11

2022-11-13 12:48:20 E: 32 H: 8 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 8 z 11

2022-11-13 12:49:54 E: 32 H: 9 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 9 z 11

2022-11-13 12:51:33 E: 32 H: 10 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 10 z 11

2022-11-13 12:53:34 E: 32 H: 11 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 11 z 11


2022-11-13 12:55:14 E: 33 H: 6 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 6 z 8

2022-11-13 12:56:58 E: 33 H: 7 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 7 z 8

2022-11-13 12:58:44 E: 33 H: 8 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 8 z 8


2022-11-13 13:01:39 E: 34 H: 3 - Serie na czas - 1500m dowolny Kobiet seria 3 z 3