Ostatnia aktualizacja 25.04.2021 13:08
Statystyka medalowaNajlepsze wyniki wg punktów
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
15.Mieszane4 x 100m dowolnySerie na czas19:10OpenLista startowaWyniki
30.Mieszane4 x 100m zmiennySerie na czas13:15OpenLista startowaWyniki
Statystyka medalowaNajlepsze wyniki wg punktów
 
1 - I DZIEŃ - 24.04.2021 - 16:45
1.Kobiet50m dowolnySerie na czas16:45OpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas16:50OpenLista startowaWyniki
3.Kobiet100m klasycznySerie na czas16:55OpenLista startowaWyniki
4.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas17:00OpenLista startowaWyniki
1.Kobiet50m dowolnyCeremonia medalowa17:05Open
2.Mężczyzn50m dowolnyCeremonia medalowa17:10Open
5.Kobiet50m grzbietowySerie na czas17:20OpenLista startowaWyniki
6.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas17:25OpenLista startowaWyniki
3.Kobiet100m klasycznyCeremonia medalowa17:25Open
4.Mężczyzn100m klasycznyCeremonia medalowa17:30Open
7.Kobiet100m motylkowySerie na czas17:40OpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas17:40OpenLista startowaWyniki
5.Kobiet50m grzbietowyCeremonia medalowa17:45Open
6.Mężczyzn50m grzbietowyCeremonia medalowa17:50Open
9.Kobiet200m grzbietowySerie na czas17:55OpenLista startowaWyniki
10.Mężczyzn200m grzbietowySerie na czas18:00OpenLista startowaWyniki
7.Kobiet100m motylkowyCeremonia medalowa18:05Open
8.Mężczyzn100m motylkowyCeremonia medalowa18:10Open
11.Kobiet200m dowolnySerie na czas18:15OpenLista startowaWyniki
12.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas18:20OpenLista startowaWyniki
9.Kobiet200m grzbietowyCeremonia medalowa18:25Open
10.Mężczyzn200m grzbietowyCeremonia medalowa18:30Open
13.Kobiet4 x 100m zmiennySerie na czas18:40OpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn4 x 100m zmiennySerie na czas18:45OpenLista startowaWyniki
11.Kobiet200m dowolnyCeremonia medalowa18:50Open
12.Mężczyzn200m dowolnyCeremonia medalowa18:55Open
13.Kobiet4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa19:00Open
14.Mężczyzn4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa19:05Open
15.Mieszane4 x 100m dowolnySerie na czas19:10OpenLista startowaWyniki
15.Mieszane4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa19:20Open
Statystyka medalowaNajlepsze wyniki wg punktów
 
2 - II DZIEŃ - 25.04.2021 - 10:45
16.Kobiet50m motylkowySerie na czas10:45OpenLista startowaWyniki
17.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas10:45OpenLista startowaWyniki
18.Kobiet100m grzbietowySerie na czas10:50OpenLista startowaWyniki
19.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas10:55OpenLista startowaWyniki
16.Kobiet50m motylkowyCeremonia medalowa11:00Open
17.Mężczyzn50m motylkowyCeremonia medalowa11:05Open
20.Kobiet50m klasycznySerie na czas11:15OpenLista startowaWyniki
21.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas11:15OpenLista startowaWyniki
18.Kobiet100m grzbietowyCeremonia medalowa11:20Open
19.Mężczyzn100m grzbietowyCeremonia medalowa11:25Open
22.Kobiet100m dowolnySerie na czas11:35OpenLista startowaWyniki
23.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas11:40OpenLista startowaWyniki
20.Kobiet50m klasycznyCeremonia medalowa11:45Open
21.Mężczyzn50m klasycznyCeremonia medalowa11:50Open
24.Kobiet200m klasycznySerie na czas12:00OpenLista startowaWyniki
25.Mężczyzn200m klasycznySerie na czas12:05OpenLista startowaWyniki
22.Kobiet100m dowolnyCeremonia medalowa12:10Open
23.Mężczyzn100m dowolnyCeremonia medalowa12:15Open
26.Kobiet200m zmiennySerie na czas12:20OpenLista startowaWyniki
27.Mężczyzn200m zmiennySerie na czas12:25OpenLista startowaWyniki
24.Kobiet200m klasycznyCeremonia medalowa12:30Open
25.Mężczyzn200m klasycznyCeremonia medalowa12:35Open
28.Kobiet4 x 100m dowolnySerie na czas12:40OpenLista startowaWyniki
29.Mężczyzn4 x 100m dowolnySerie na czas12:50OpenLista startowaWyniki
26.Kobiet200m zmiennyCeremonia medalowa12:50Open
27.Mężczyzn200m zmiennyCeremonia medalowa13:00Open
28.Kobiet4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa13:05Open
29.Mężczyzn4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa13:10Open
30.Mieszane4 x 100m zmiennySerie na czas13:15OpenLista startowaWyniki
30.Mieszane4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa13:20Open