Ostatnia aktualizacja 2021-06-13 11:54
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpen..................
 
zmiennyzmienny
150mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 150mSerie na czasOpen..................
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
33.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas11:19OpenLista startowaWyniki
1 - I blok - 2021-06-12 - 10:00
1.Kobiet50m dowolnySerie na czas10:00OpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas10:13OpenLista startowaWyniki
3.Kobiet50m dowolnySerie na czas10:30OpenLista startowaWyniki
4.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas10:33OpenLista startowaWyniki
5.Kobiet100m klasycznySerie na czas10:35OpenLista startowaWyniki
6.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas10:45OpenLista startowaWyniki
7.Kobiet50m motylkowySerie na czas10:56OpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas11:02OpenLista startowaWyniki
9.Kobiet400m dowolnySerie na czas11:08OpenLista startowaWyniki
10.Mężczyzn400m dowolnySerie na czas11:16OpenLista startowaWyniki
11.Kobiet4 x 100m zmiennySerie na czas11:26OpenLista startowaWyniki
12.Mężczyzn4 x 100m zmiennySerie na czas11:33OpenLista startowaWyniki
 
2 - II blok - 2021-06-12 - 16:00
13.Kobiet100m dowolnySerie na czas16:00OpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas16:13OpenLista startowaWyniki
15.Kobiet50m klasycznySerie na czas16:32OpenLista startowaWyniki
16.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas16:40OpenLista startowaWyniki
17.Kobiet100m grzbietowySerie na czas16:47OpenLista startowaWyniki
18.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas17:02OpenLista startowaWyniki
19.Kobiet100m motylkowySerie na czas17:27Open..................
20.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas17:27OpenLista startowaWyniki
21.Kobiet4 x 100m dowolnySerie na czas17:31OpenLista startowaWyniki
22.Mężczyzn4 x 100m dowolnySerie na czas17:37OpenLista startowaWyniki
3 - III blok - 2021-06-13 - 10:00
23.Kobiet50m grzbietowySerie na czas10:00OpenLista startowaWyniki
24.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas10:11OpenLista startowaWyniki
25.Kobiet50m grzbietowySerie na czas10:29OpenLista startowaWyniki
26.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas10:32OpenLista startowaWyniki
27.Kobiet150m zmiennySerie na czas10:35Open..................
28.Mężczyzn150m zmiennySerie na czas10:35OpenLista startowaWyniki
29.Kobiet200m zmiennySerie na czas10:42OpenLista startowaWyniki
30.Mężczyzn200m zmiennySerie na czas10:48OpenLista startowaWyniki
31.Kobiet200m dowolnySerie na czas10:54OpenLista startowaWyniki
32.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas11:00OpenLista startowaWyniki
33.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas11:19OpenLista startowaWyniki