Ostatnia aktualizacja 17.07.2023 12:33
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPZP
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Pobite rekordy wg konkurencji
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Plik wyników (Lenex)
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mFinał16Lista startowaWyniki 50mFinał16Lista startowaWyniki
50mEliminacje16Lista startowaWyniki 50mEliminacje16Lista startowaWyniki
100mFinał16Lista startowaWyniki 100mFinał16Lista startowaWyniki
100mEliminacje16Lista startowaWyniki 100mEliminacje16Lista startowaWyniki
200mFinał16Lista startowaWyniki 200mFinał16Lista startowaWyniki
200mEliminacje16Lista startowaWyniki 200mRepasaże do eliminacji16Lista startowaWyniki
400mFinał16Lista startowaWyniki 200mEliminacje16Lista startowaWyniki
400mEliminacje16Lista startowaWyniki 400mFinał16Lista startowaWyniki
800mSerie na czas16Lista startowaWyniki 400mEliminacje16Lista startowaWyniki
1500mSerie na czas16Lista startowaWyniki 800mSerie na czas16Lista startowaWyniki
1500mSerie na czas16Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mFinał16Lista startowaWyniki 50mFinał16Lista startowaWyniki
50mEliminacje16Lista startowaWyniki 50mEliminacje16Lista startowaWyniki
100mFinał16Lista startowaWyniki 100mFinał16Lista startowaWyniki
100mEliminacje16Lista startowaWyniki 100mEliminacje16Lista startowaWyniki
200mFinał16Lista startowaWyniki 200mFinał16Lista startowaWyniki
200mEliminacje16Lista startowaWyniki 200mEliminacje16Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mFinał16Lista startowaWyniki 50mFinał16Lista startowaWyniki
50mRepasaże do eliminacji16Lista startowaWyniki 50mEliminacje16Lista startowaWyniki
50mEliminacje16Lista startowaWyniki 100mFinał16Lista startowaWyniki
100mFinał16Lista startowaWyniki 100mEliminacje16Lista startowaWyniki
100mEliminacje16Lista startowaWyniki 200mFinał16Lista startowaWyniki
200mFinał16Lista startowaWyniki 200mEliminacje16Lista startowaWyniki
200mEliminacje16Lista startowaWyniki 
 
motylkowymotylkowy
50mFinał16Lista startowaWyniki 50mFinał16Lista startowaWyniki
50mEliminacje16Lista startowaWyniki 50mEliminacje16Lista startowaWyniki
100mFinał16Lista startowaWyniki 100mFinał16Lista startowaWyniki
100mEliminacje16Lista startowaWyniki 100mEliminacje16Lista startowaWyniki
200mFinał16Lista startowaWyniki 200mFinał16Lista startowaWyniki
200mEliminacje16Lista startowaWyniki 200mEliminacje16Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
200mFinał16Lista startowaWyniki 200mFinał16Lista startowaWyniki
200mEliminacje16Lista startowaWyniki 200mEliminacje16Lista startowaWyniki
400mFinał16Lista startowaWyniki 400mFinał16Lista startowaWyniki
400mEliminacje16Lista startowaWyniki 400mEliminacje16Lista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 100mSerie na czas16Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas16Lista startowaWyniki
4 x 200mSerie na czas16Lista startowaWyniki 4 x 200mSerie na czas16Lista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 100mSerie na czas16Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas16Lista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
3.Mieszane4 x 100m zmiennySerie na czas18:0016 latLista startowaWyniki

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPZP
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Pobite rekordy wg konkurencji
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Plik wyników (Lenex)
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
1 - Czwartek, 13 Lipiec 2023 - 13.07.2023 - 17:00
1.Dziewcząt1500m dowolnySerie na czas17:0016 latLista startowaWyniki
2.Chłopców800m dowolnySerie na czas17:4016 latLista startowaWyniki
3.Mieszane4 x 100m zmiennySerie na czas18:0016 latLista startowaWyniki
1.Dziewcząt1500m dowolnyCeremonia medalowa18:1516 lat
2.Chłopców800m dowolnyCeremonia medalowa18:1016 lat

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPZP
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Pobite rekordy wg konkurencji
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Plik wyników (Lenex)
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
2 - Piątek, 14 Lipiec 2023 - 14.07.2023 - 9:00
4.Dziewcząt50m dowolnyEliminacje9:0016 latLista startowaWyniki
5.Chłopców50m dowolnyEliminacje9:1016 latLista startowaWyniki
6.Dziewcząt50m klasycznyEliminacje9:1516 latLista startowaWyniki
7.Chłopców50m klasycznyEliminacje9:2016 latLista startowaWyniki
8.Dziewcząt100m motylkowyEliminacje9:3016 latLista startowaWyniki
9.Chłopców100m motylkowyEliminacje9:3516 latLista startowaWyniki
10.Dziewcząt200m dowolnyEliminacje9:4516 latLista startowaWyniki
11.Chłopców200m dowolnyEliminacje10:0016 latLista startowaWyniki
12.Dziewcząt200m grzbietowyEliminacje10:1516 latLista startowaWyniki
13.Chłopców200m grzbietowyEliminacje10:2516 latLista startowaWyniki
14.Dziewcząt400m zmiennyEliminacje10:3516 latLista startowaWyniki
15.Chłopców400m zmiennyEliminacje10:4516 latLista startowaWyniki
7.Chłopców50m klasycznyRepasaże do eliminacji16 latLista startowaWyniki
10.Dziewcząt200m dowolnyRepasaże do eliminacji16 latLista startowaWyniki
 
3 - Piątek, 14 Lipiec 2023 - 14.07.2023 - 16:40
Uroczyste Otwarcie
4.Dziewcząt50m dowolnyFinał17:0016 latLista startowaWyniki
5.Chłopców50m dowolnyFinał17:0516 latLista startowaWyniki
6.Dziewcząt50m klasycznyFinał17:1016 latLista startowaWyniki
7.Chłopców50m klasycznyFinał17:1516 latLista startowaWyniki
3.Mieszane4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa17:2016 lat
4.Dziewcząt50m dowolnyCeremonia medalowa17:2516 lat
5.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa17:3016 lat
8.Dziewcząt100m motylkowyFinał17:3516 latLista startowaWyniki
9.Chłopców100m motylkowyFinał17:4016 latLista startowaWyniki
6.Dziewcząt50m klasycznyCeremonia medalowa17:4516 lat
7.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa17:5016 lat
10.Dziewcząt200m dowolnyFinał17:5516 latLista startowaWyniki
11.Chłopców200m dowolnyFinał18:0516 latLista startowaWyniki
8.Dziewcząt100m motylkowyCeremonia medalowa18:1516 lat
9.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa18:2016 lat
12.Dziewcząt200m grzbietowyFinał18:2516 latLista startowaWyniki
13.Chłopców200m grzbietowyFinał18:3516 latLista startowaWyniki
10.Dziewcząt200m dowolnyCeremonia medalowa18:4016 lat
11.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa18:4516 lat
14.Dziewcząt400m zmiennyFinał18:5016 latLista startowaWyniki
15.Chłopców400m zmiennyFinał19:0016 latLista startowaWyniki
12.Dziewcząt200m grzbietowyCeremonia medalowa19:1516 lat
13.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa19:2016 lat
14.Dziewcząt400m zmiennyCeremonia medalowa19:2516 lat
15.Chłopców400m zmiennyCeremonia medalowa19:3016 lat
16.Dziewcząt4 x 200m dowolnySerie na czas19:3516 latLista startowaWyniki
17.Chłopców4 x 200m dowolnySerie na czas19:5516 latLista startowaWyniki

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPZP
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Pobite rekordy wg konkurencji
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Plik wyników (Lenex)
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
4 - Sobota, 15 Lipiec 2023 - 15.07.2023 - 9:00
18.Dziewcząt50m motylkowyEliminacje9:0016 latLista startowaWyniki
19.Chłopców50m motylkowyEliminacje9:0516 latLista startowaWyniki
20.Dziewcząt50m grzbietowyEliminacje9:1516 latLista startowaWyniki
21.Chłopców50m grzbietowyEliminacje9:2016 latLista startowaWyniki
22.Dziewcząt400m dowolnyEliminacje9:2516 latLista startowaWyniki
23.Chłopców400m dowolnyEliminacje9:5516 latLista startowaWyniki
24.Dziewcząt100m klasycznyEliminacje10:1516 latLista startowaWyniki
25.Chłopców100m klasycznyEliminacje10:2516 latLista startowaWyniki
26.Dziewcząt200m zmiennyEliminacje10:3016 latLista startowaWyniki
27.Chłopców200m zmiennyEliminacje10:4016 latLista startowaWyniki
 
5 - Sobota, 15 Lipiec 2023 - 15.07.2023 - 16:50
16.Dziewcząt4 x 200m dowolnyCeremonia medalowa16:5016 lat
17.Chłopców4 x 200m dowolnyCeremonia medalowa16:5516 lat
18.Dziewcząt50m motylkowyFinał17:0016 latLista startowaWyniki
19.Chłopców50m motylkowyFinał17:0516 latLista startowaWyniki
20.Dziewcząt50m grzbietowyFinał17:1016 latLista startowaWyniki
21.Chłopców50m grzbietowyFinał17:1516 latLista startowaWyniki
18.Dziewcząt50m motylkowyCeremonia medalowa17:2016 lat
19.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa17:2516 lat
22.Dziewcząt400m dowolnyFinał17:3016 latLista startowaWyniki
23.Chłopców400m dowolnyFinał17:4516 latLista startowaWyniki
20.Dziewcząt50m grzbietowyCeremonia medalowa17:5516 lat
21.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa18:0016 lat
24.Dziewcząt100m klasycznyFinał18:0516 latLista startowaWyniki
25.Chłopców100m klasycznyFinał18:1516 latLista startowaWyniki
22.Dziewcząt400m dowolnyCeremonia medalowa18:2016 lat
23.Chłopców400m dowolnyCeremonia medalowa18:2516 lat
26.Dziewcząt200m zmiennyFinał18:3016 latLista startowaWyniki
27.Chłopców200m zmiennyFinał18:4016 latLista startowaWyniki
24.Dziewcząt100m klasycznyCeremonia medalowa18:4516 lat
25.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa18:5016 lat
26.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa18:5516 lat
27.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa19:0016 lat
28.Dziewcząt4 x 100m dowolnySerie na czas19:0516 latLista startowaWyniki
29.Chłopców4 x 100m dowolnySerie na czas19:2016 latLista startowaWyniki

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPZP
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Pobite rekordy wg konkurencji
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Plik wyników (Lenex)
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
6 - Niedziela, 16 Lipiec 2023 - 16.07.2023 - 9:00
30.Dziewcząt200m motylkowyEliminacje9:0016 latLista startowaWyniki
31.Chłopców200m motylkowyEliminacje9:1016 latLista startowaWyniki
32.Dziewcząt100m dowolnyEliminacje9:2016 latLista startowaWyniki
33.Chłopców100m dowolnyEliminacje9:3016 latLista startowaWyniki
34.Dziewcząt100m grzbietowyEliminacje9:4516 latLista startowaWyniki
35.Chłopców100m grzbietowyEliminacje9:5016 latLista startowaWyniki
36.Dziewcząt200m klasycznyEliminacje10:0016 latLista startowaWyniki
37.Chłopców200m klasycznyEliminacje10:1016 latLista startowaWyniki
38.Dziewcząt800m dowolnyWolniejsze serie10:2516 latLista startowaWyniki
39.Chłopców1500m dowolnyWolniejsze serie10:4516 latLista startowaWyniki
 
7 - Niedziela, 16 Lipiec 2023 - 16.07.2023 - 15:50
28.Dziewcząt4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa15:5016 lat
29.Chłopców4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa15:5516 lat
30.Dziewcząt200m motylkowyFinał16:0016 latLista startowaWyniki
31.Chłopców200m motylkowyFinał16:1016 latLista startowaWyniki
32.Dziewcząt100m dowolnyFinał16:2016 latLista startowaWyniki
33.Chłopców100m dowolnyFinał16:2516 latLista startowaWyniki
30.Dziewcząt200m motylkowyCeremonia medalowa16:3016 lat
31.Chłopców200m motylkowyCeremonia medalowa16:3516 lat
34.Dziewcząt100m grzbietowyFinał16:4016 latLista startowaWyniki
35.Chłopców100m grzbietowyFinał16:4516 latLista startowaWyniki
32.Dziewcząt100m dowolnyCeremonia medalowa16:5016 lat
33.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa16:5516 lat
36.Dziewcząt200m klasycznyFinał17:0016 latLista startowaWyniki
37.Chłopców200m klasycznyFinał17:1016 latLista startowaWyniki
34.Dziewcząt100m grzbietowyCeremonia medalowa17:2016 lat
35.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa17:2516 lat
38.Dziewcząt800m dowolnyNajszybsza seria17:3016 latLista startowaWyniki
39.Chłopców1500m dowolnyNajszybsza seria17:4516 latLista startowaWyniki
36.Dziewcząt200m klasycznyCeremonia medalowa18:0016 lat
37.Chłopców200m klasycznyCeremonia medalowa18:0516 lat
40.Dziewcząt4 x 100m zmiennySerie na czas18:1016 latLista startowaWyniki
41.Chłopców4 x 100m zmiennySerie na czas18:2516 latLista startowaWyniki
38.Dziewcząt800m dowolnyCeremonia medalowa18:4016 lat
39.Chłopców1500m dowolnyCeremonia medalowa18:4516 lat
40.Dziewcząt4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa18:5016 lat
41.Chłopców4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa18:5516 lat

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.