ARENA Grand Prix Polski - Oświęcim 2020

Blok I

 

 

2020-10-24 08:46:00 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 11

2020-10-24 08:48:34 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 11

2020-10-24 08:51:06 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 11

2020-10-24 08:53:42 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 11

2020-10-24 08:56:20 E: 2 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 11

 

2020-10-24 08:59:23 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2020-10-24 09:00:55 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2020-10-24 09:02:27 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2020-10-24 09:03:56 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

 

2020-10-24 09:05:59 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2020-10-24 09:07:41 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 6

2020-10-24 09:09:23 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2020-10-24 09:11:06 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 6

 

2020-10-24 09:13:07 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 11

2020-10-24 09:14:12 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 11

2020-10-24 09:15:11 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 11

2020-10-24 09:16:09 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 11

 

2020-10-24 09:17:30 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 7

2020-10-24 09:18:29 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 7

2020-10-24 09:19:33 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 7

2020-10-24 09:20:33 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 7

 

2020-10-24 09:22:38 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 5

2020-10-24 09:25:34 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 5

2020-10-24 09:28:33 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 5

2020-10-24 09:31:35 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 5

 

2020-10-24 09:35:05 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 5

2020-10-24 09:38:04 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 5

2020-10-24 09:41:10 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 5

2020-10-24 09:44:24 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 5

 

2020-10-24 09:47:57 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 10

2020-10-24 09:49:29 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 10

2020-10-24 09:50:59 E: 9 H: 3 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 3 z 10

2020-10-24 09:52:25 E: 9 H: 4 - Serie na czas - 100m zmienny Mężczyzn seria 4 z 10

 

2020-10-24 09:54:25 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 1 z 7

2020-10-24 09:55:58 E: 10 H: 2 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 2 z 7

2020-10-24 09:57:31 E: 10 H: 3 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 3 z 7

2020-10-24 09:59:40 E: 10 H: 4 - Serie na czas - 100m zmienny Kobiet seria 4 z 7

 

2020-10-24 10:03:01 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2020-10-24 10:13:00 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 6

 

Blok II

 

Blok III

2020-10-24 16:01:09 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 4

2020-10-24 16:06:45 E: 12 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 4

 

2020-10-24 16:12:49 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 4

2020-10-24 16:18:04 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 4

 

2020-10-24 16:23:38 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 11

2020-10-24 16:24:41 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 11

2020-10-24 16:25:37 E: 14 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 11

2020-10-24 16:26:32 E: 14 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 11

 

2020-10-24 16:28:15 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 15

2020-10-24 16:29:16 E: 15 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 15

2020-10-24 16:30:24 E: 15 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 15

2020-10-24 16:31:27 E: 15 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 15

 

2020-10-24 16:33:02 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 5

2020-10-24 16:36:11 E: 16 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 5

2020-10-24 16:39:23 E: 16 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 5

 

2020-10-24 16:43:05 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2020-10-24 16:45:57 E: 17 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2020-10-24 16:48:45 E: 17 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2020-10-24 16:51:38 E: 17 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

 

2020-10-24 16:55:00 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 7

2020-10-24 16:56:42 E: 18 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 7

2020-10-24 16:58:11 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 7

2020-10-24 16:59:48 E: 18 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 7

 

2020-10-24 17:01:59 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 10

2020-10-24 17:03:30 E: 19 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 10

2020-10-24 17:04:59 E: 19 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 10

2020-10-24 17:06:28 E: 19 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 10

 

2020-10-24 17:09:06 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 7

2020-10-24 17:10:30 E: 20 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 7

2020-10-24 17:11:49 E: 20 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 7

2020-10-24 17:13:11 E: 20 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 7

 

2020-10-24 17:15:03 E: 21 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 6

2020-10-24 17:16:22 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 6

2020-10-24 17:17:40 E: 21 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 6

2020-10-24 17:19:01 E: 21 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 6

 

2020-10-24 17:20:55 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 1 z 7

2020-10-24 17:29:55 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 2 z 7

Blok IV

2020-10-24 18:59:56 E: 12 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 4

2020-10-24 19:05:45 E: 12 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 4 z 4

 

2020-10-24 19:11:41 E: 13 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 4

2020-10-24 19:17:10 E: 13 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 4

 

2020-10-24 19:23:01 E: 14 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 11

2020-10-24 19:24:00 E: 14 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 11

2020-10-24 19:24:57 E: 14 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 11

2020-10-24 19:26:04 E: 14 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 11

2020-10-24 19:27:06 E: 14 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 11

2020-10-24 19:28:07 E: 14 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 11

2020-10-24 19:29:09 E: 14 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 11

 

2020-10-24 19:30:08 E: 15 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 15

2020-10-24 19:31:06 E: 15 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 15

2020-10-24 19:32:17 E: 15 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 15

2020-10-24 19:33:16 E: 15 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 15

2020-10-24 19:34:26 E: 15 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 15

2020-10-24 19:35:28 E: 15 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 15

2020-10-24 19:36:22 E: 15 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 15

2020-10-24 19:37:15 E: 15 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 15

2020-10-24 19:38:12 E: 15 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 15

2020-10-24 19:39:15 E: 15 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 15

2020-10-24 19:40:14 E: 15 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 15

 

2020-10-24 19:41:20 E: 16 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 5

2020-10-24 19:44:47 E: 16 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 5

 

2020-10-24 19:48:12 E: 17 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7

2020-10-24 19:51:25 E: 17 H: 6 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 7

2020-10-24 19:54:47 E: 17 H: 7 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 7

 

2020-10-24 19:58:10 E: 18 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 7

2020-10-24 19:59:47 E: 18 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 7

2020-10-24 20:01:28 E: 18 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 7 z 7

 

2020-10-24 20:03:06 E: 19 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 10

2020-10-24 20:04:36 E: 19 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 10

2020-10-24 20:06:06 E: 19 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 10

2020-10-24 20:07:37 E: 19 H: 8 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 10

2020-10-24 20:09:13 E: 19 H: 9 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 10

2020-10-24 20:10:52 E: 19 H: 10 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 10

 

2020-10-24 20:12:56 E: 20 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 7

2020-10-24 20:14:23 E: 20 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 7

2020-10-24 20:15:48 E: 20 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 7

 

2020-10-24 20:17:54 E: 21 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 6

2020-10-24 20:19:29 E: 21 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 6

 

2020-10-24 20:21:56 E: 22 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 3 z 7

2020-10-24 20:31:11 E: 22 H: 4 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 4 z 7

2020-10-24 20:40:44 E: 22 H: 5 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 5 z 7

2020-10-24 20:50:23 E: 22 H: 6 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 6 z 7

2020-10-24 21:00:21 E: 22 H: 7 - Serie na czas - 800m dowolny Mężczyzn seria 7 z 7

 

Blok V

2020-10-25 08:29:44 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 9

2020-10-25 08:31:15 E: 23 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 9

2020-10-25 08:32:38 E: 23 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 9

2020-10-25 08:34:10 E: 23 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 9

 

2020-10-25 08:36:05 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 13

2020-10-25 08:37:35 E: 24 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 13

2020-10-25 08:39:03 E: 24 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 13

2020-10-25 08:40:25 E: 24 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 13

 

2020-10-25 08:42:27 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 5

2020-10-25 08:43:36 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 5

2020-10-25 08:44:39 E: 25 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 5

2020-10-25 08:46:01 E: 25 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 5

 

2020-10-25 08:47:33 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2020-10-25 08:48:35 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2020-10-25 08:49:40 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2020-10-25 08:50:43 E: 26 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

2020-10-25 08:52:24 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 3

2020-10-25 08:55:12 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 3

 

2020-10-25 08:58:41 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 6

2020-10-25 09:01:16 E: 28 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 6

2020-10-25 09:03:49 E: 28 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 6

 

2020-10-25 09:07:17 E: 29 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 5

2020-10-25 09:09:11 E: 29 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 5

2020-10-25 09:11:10 E: 29 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 5

 

2020-10-25 09:13:29 E: 30 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 6

2020-10-25 09:15:20 E: 30 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 6

2020-10-25 09:17:07 E: 30 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 6

2020-10-25 09:18:58 E: 30 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 6

 

2020-10-25 09:21:04 E: 31 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 5

2020-10-25 09:23:54 E: 31 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 5

2020-10-25 09:26:56 E: 31 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 5

2020-10-25 09:29:52 E: 31 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 5

 

2020-10-25 09:33:21 E: 32 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 7

2020-10-25 09:35:56 E: 32 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 7

2020-10-25 09:38:35 E: 32 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 7

2020-10-25 09:41:17 E: 32 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 7

 

2020-10-25 09:44:46 E: 33 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 7

2020-10-25 09:49:57 E: 33 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 7

2020-10-25 09:54:51 E: 33 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 7

 

2020-10-25 10:00:49 E: 34 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 9

2020-10-25 10:05:25 E: 34 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 9

2020-10-25 10:10:01 E: 34 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 9

 

Blok VI

2020-10-25 11:30:00 E: 23 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 9

2020-10-25 11:31:23 E: 23 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 9

2020-10-25 11:32:49 E: 23 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 9

2020-10-25 11:34:32 E: 23 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 9

2020-10-25 11:36:10 E: 23 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 9

 

2020-10-25 11:37:45 E: 24 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 13

2020-10-25 11:39:23 E: 24 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 13

2020-10-25 11:40:45 E: 24 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 13

2020-10-25 11:42:12 E: 24 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 13

2020-10-25 11:43:44 E: 24 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 13

2020-10-25 11:45:11 E: 24 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 13

2020-10-25 11:46:36 E: 24 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 13

2020-10-25 11:48:02 E: 24 H: 12 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 13

2020-10-25 11:49:32 E: 24 H: 13 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 13

 

2020-10-25 11:50:55 E: 25 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 5

 

2020-10-25 11:52:13 E: 26 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7

2020-10-25 11:53:36 E: 26 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 7

2020-10-25 11:54:49 E: 26 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 7

 

2020-10-25 11:55:56 E: 27 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 3

 

2020-10-25 11:59:08 E: 28 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 6

2020-10-25 12:01:51 E: 28 H: 5 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 6

2020-10-25 12:04:50 E: 28 H: 6 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6

 

2020-10-25 12:08:27 E: 29 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 5

2020-10-25 12:10:23 E: 29 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 5

 

2020-10-25 12:12:19 E: 30 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 6

2020-10-25 12:14:15 E: 30 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 6

 

2020-10-25 12:16:02 E: 31 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 5

 

2020-10-25 12:19:22 E: 32 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 7

2020-10-25 12:22:10 E: 32 H: 6 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 7

2020-10-25 12:25:08 E: 32 H: 7 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 7

 

2020-10-25 12:28:21 E: 33 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 7

2020-10-25 12:33:30 E: 33 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 7

2020-10-25 12:39:05 E: 33 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 7

2020-10-25 12:44:27 E: 33 H: 7 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 7 z 7

 

2020-10-25 12:49:56 E: 34 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 9

2020-10-25 12:54:45 E: 34 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 9

2020-10-25 12:59:44 E: 34 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 9

2020-10-25 13:04:43 E: 34 H: 7 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 9

2020-10-25 13:09:42 E: 34 H: 8 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 9

2020-10-25 13:15:02 E: 34 H: 9 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 9 z 9