Arena Grand Prix Puchar Polski - Oświęcim 2024

Blok 1

2024-03-09 09:00:49 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 10

2024-03-09 09:05:59 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 10

2024-03-09 09:11:17 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 10


2024-03-09 09:17:27 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 12

2024-03-09 09:22:07 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 12

2024-03-09 09:26:54 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 12


2024-03-09 09:32:25 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 8

2024-03-09 09:34:13 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 8

2024-03-09 09:36:05 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 8

2024-03-09 09:38:04 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 8

2024-03-09 09:40:06 E: 3 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 8


2024-03-09 09:43:38 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 9

2024-03-09 09:45:02 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 9

2024-03-09 09:46:20 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 9

2024-03-09 09:47:35 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 9

2024-03-09 09:48:51 E: 4 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 9


2024-03-09 09:50:48 E: 5 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 5

2024-03-09 09:53:56 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 5

2024-03-09 09:57:10 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 5

2024-03-09 10:00:22 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 4 z 5

2024-03-09 10:03:41 E: 5 H: 5 - Serie na czas - 200m motylkowy Kobiet seria 5 z 5


2024-03-09 10:08:07 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 19

2024-03-09 10:09:18 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 19

2024-03-09 10:10:26 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 19

2024-03-09 10:11:40 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 19

2024-03-09 10:12:47 E: 6 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 19


2024-03-09 10:15:18 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 8

2024-03-09 10:17:08 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 8

2024-03-09 10:19:01 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 8

2024-03-09 10:21:05 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 8

2024-03-09 10:22:59 E: 7 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 8


2024-03-09 10:25:34 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 8

2024-03-09 10:28:39 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 8

2024-03-09 10:31:40 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 8

2024-03-09 10:35:00 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 8

2024-03-09 10:38:24 E: 8 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 8


2024-03-09 10:42:35 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 16

2024-03-09 10:43:41 E: 9 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 16

2024-03-09 10:44:55 E: 9 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 16

2024-03-09 10:46:09 E: 9 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 16

2024-03-09 10:47:22 E: 9 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 16


2024-03-09 10:49:26 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 7

2024-03-09 10:52:22 E: 10 H: 2 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 7

2024-03-09 10:55:15 E: 10 H: 3 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 7

2024-03-09 10:58:30 E: 10 H: 4 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 7

2024-03-09 11:01:28 E: 10 H: 5 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 7


2024-03-09 11:04:59 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 6

2024-03-09 11:10:49 E: 11 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 6

2024-03-09 11:16:46 E: 11 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 6


2024-03-09 11:23:17 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 5

2024-03-09 11:28:44 E: 12 H: 2 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 5

2024-03-09 11:34:17 E: 12 H: 3 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 5

2024-03-09 11:39:55 E: 1 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 10

2024-03-09 11:45:24 E: 1 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 10

2024-03-09 11:50:54 E: 1 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 10

2024-03-09 11:56:32 E: 1 H: 7 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 7 z 10

2024-03-09 12:02:14 E: 1 H: 8 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 8 z 10

2024-03-09 12:08:12 E: 1 H: 9 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 9 z 10

2024-03-09 12:13:54 E: 1 H: 10 - Serie na czas - 400m dowolny Kobiet seria 10 z 10


2024-03-09 12:19:26 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 12

2024-03-09 12:24:24 E: 2 H: 5 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 12

2024-03-09 12:29:29 E: 2 H: 6 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 12

2024-03-09 12:34:30 E: 2 H: 7 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 12

2024-03-09 12:39:57 E: 2 H: 8 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 12

2024-03-09 12:45:19 E: 2 H: 9 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 9 z 12

2024-03-09 12:50:43 E: 2 H: 10 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 10 z 12

2024-03-09 12:56:15 E: 2 H: 11 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 11 z 12

2024-03-09 13:01:31 E: 2 H: 12 - Serie na czas - 400m dowolny Mężczyzn seria 12 z 12


2024-03-09 13:06:49 E: 3 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 8

2024-03-09 13:08:47 E: 3 H: 7 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 7 z 8

2024-03-09 13:10:43 E: 3 H: 8 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 8 z 8


2024-03-09 13:13:47 E: 4 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 9

2024-03-09 13:14:56 E: 4 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 9

2024-03-09 13:16:05 E: 4 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 9

2024-03-09 13:17:09 E: 4 H: 9 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 9


2024-03-09 13:18:32 E: 6 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 19

2024-03-09 13:19:37 E: 6 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 19

2024-03-09 13:20:33 E: 6 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 19

2024-03-09 13:21:28 E: 6 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 19

2024-03-09 13:22:25 E: 6 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 19

2024-03-09 13:23:24 E: 6 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 19

2024-03-09 13:24:21 E: 6 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 19

2024-03-09 13:25:16 E: 6 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 19

2024-03-09 13:26:13 E: 6 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 19

2024-03-09 13:27:12 E: 6 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 19

2024-03-09 13:28:10 E: 6 H: 16 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 19

2024-03-09 13:29:09 E: 6 H: 17 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 17 z 19

2024-03-09 13:30:11 E: 6 H: 18 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 18 z 19

2024-03-09 13:31:30 E: 6 H: 19 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 19 z 19


2024-03-09 13:33:12 E: 7 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 8

2024-03-09 13:35:33 E: 7 H: 7 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 7 z 8

2024-03-09 13:37:40 E: 7 H: 8 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 8 z 8


2024-03-09 13:39:26 E: 8 H: 6 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 8

2024-03-09 13:42:47 E: 8 H: 7 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 8

2024-03-09 13:46:20 E: 8 H: 8 - Serie na czas - 200m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 8


2024-03-09 13:50:21 E: 9 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 16

2024-03-09 13:51:17 E: 9 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 16

2024-03-09 13:52:22 E: 9 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 16

2024-03-09 13:53:18 E: 9 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 16

2024-03-09 13:54:21 E: 9 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 16

2024-03-09 13:55:24 E: 9 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 16

2024-03-09 13:56:23 E: 9 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 12 z 16

2024-03-09 13:57:21 E: 9 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 13 z 16

2024-03-09 13:58:18 E: 9 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 14 z 16

2024-03-09 13:59:18 E: 9 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 15 z 16

2024-03-09 14:00:20 E: 9 H: 16 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 16 z 16


2024-03-09 14:02:08 E: 10 H: 6 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 7

2024-03-09 14:05:11 E: 10 H: 7 - Serie na czas - 200m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 7


2024-03-09 14:08:06 E: 11 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 4 z 6

2024-03-09 14:14:40 E: 11 H: 5 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 5 z 6

2024-03-09 14:20:57 E: 11 H: 6 - Serie na czas - 400m zmienny Kobiet seria 6 z 6


2024-03-09 14:27:24 E: 12 H: 4 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 5

2024-03-09 14:33:11 E: 12 H: 5 - Serie na czas - 400m zmienny Mężczyzn seria 5 z 5


Blok 2

2024-03-09 15:58:05 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 7

2024-03-09 16:01:39 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 7

2024-03-09 16:05:04 E: 13 H: 3 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 7

2024-03-09 16:08:28 E: 13 H: 4 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 7

2024-03-09 16:11:59 E: 13 H: 5 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 7


2024-03-09 16:16:55 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 7

2024-03-09 16:18:45 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 7

2024-03-09 16:20:33 E: 14 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 7

2024-03-09 16:22:22 E: 14 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 7

2024-03-09 16:24:10 E: 14 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 7


2024-03-09 16:26:38 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 15

2024-03-09 16:27:44 E: 15 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 15

2024-03-09 16:28:44 E: 15 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 15

2024-03-09 16:29:49 E: 15 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 15

2024-03-09 16:30:53 E: 15 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 15


2024-03-09 16:32:47 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 17

2024-03-09 16:34:31 E: 16 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 17

2024-03-09 16:36:00 E: 16 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 17

2024-03-09 16:37:33 E: 16 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 17

2024-03-09 16:39:03 E: 16 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 17


2024-03-09 16:41:11 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 6

2024-03-09 16:44:23 E: 17 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 6

2024-03-09 16:47:44 E: 17 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 6

2024-03-09 16:51:05 E: 17 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 6

2024-03-09 16:54:39 E: 17 H: 5 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 5 z 6


2024-03-09 16:58:54 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 9

2024-03-09 17:00:36 E: 18 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 9

2024-03-09 17:02:20 E: 18 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 9

2024-03-09 17:04:04 E: 18 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 9

2024-03-09 17:05:54 E: 18 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 9


2024-03-09 17:08:16 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 16

2024-03-09 17:09:54 E: 19 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 16

2024-03-09 17:11:29 E: 19 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 16

2024-03-09 17:13:03 E: 19 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 16

2024-03-09 17:15:25 E: 19 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 16


2024-03-09 17:17:58 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 15

2024-03-09 17:19:09 E: 20 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 15

2024-03-09 17:20:16 E: 20 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 15

2024-03-09 17:21:26 E: 20 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 15

2024-03-09 17:22:30 E: 20 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 15


2024-03-09 17:24:26 E: 21 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 9

2024-03-09 17:27:17 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 9

2024-03-09 17:30:10 E: 21 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 9

2024-03-09 17:33:02 E: 21 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 9

2024-03-09 17:35:55 E: 21 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 9


2024-03-09 17:39:28 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2024-03-09 17:49:27 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 6

2024-03-09 17:59:40 E: 22 H: 3 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 6


2024-03-09 18:10:49 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 1 z 5

2024-03-09 18:28:03 E: 23 H: 2 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 2 z 5

2024-03-09 18:46:45 E: 23 H: 3 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 3 z 5

2024-03-09 19:05:59 E: 13 H: 6 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 6 z 7

2024-03-09 19:09:37 E: 13 H: 7 - Serie na czas - 200m klasyczny Kobiet seria 7 z 7


2024-03-09 19:13:39 E: 14 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 7

2024-03-09 19:15:40 E: 14 H: 7 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 7


2024-03-09 19:18:15 E: 15 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 15

2024-03-09 19:19:19 E: 15 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 15

2024-03-09 19:20:21 E: 15 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 15

2024-03-09 19:21:22 E: 15 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 15

2024-03-09 19:23:35 E: 15 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 10 z 15

2024-03-09 19:24:40 E: 15 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 11 z 15

2024-03-09 19:25:42 E: 15 H: 12 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 12 z 15

2024-03-09 19:26:48 E: 15 H: 13 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 13 z 15

2024-03-09 19:28:13 E: 15 H: 14 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 14 z 15

2024-03-09 19:29:18 E: 15 H: 15 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 15 z 15


2024-03-09 19:31:29 E: 16 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 17

2024-03-09 19:32:56 E: 16 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 17

2024-03-09 19:34:24 E: 16 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 17

2024-03-09 19:35:55 E: 16 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 17

2024-03-09 19:37:24 E: 16 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 17

2024-03-09 19:38:51 E: 16 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 17

2024-03-09 19:40:22 E: 16 H: 12 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 17

2024-03-09 19:41:54 E: 16 H: 13 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 17

2024-03-09 19:43:26 E: 16 H: 14 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 17

2024-03-09 19:44:57 E: 16 H: 15 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 17

2024-03-09 19:46:34 E: 16 H: 16 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 17

2024-03-09 19:48:06 E: 16 H: 17 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 17 z 17


2024-03-09 19:50:40 E: 17 H: 6 - Serie na czas - 200m grzbietowy Kobiet seria 6 z 6


2024-03-09 19:54:12 E: 18 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 9

2024-03-09 19:55:55 E: 18 H: 7 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 9

2024-03-09 19:57:42 E: 18 H: 8 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 9

2024-03-09 19:59:35 E: 18 H: 9 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 9


2024-03-09 20:01:23 E: 19 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 16

2024-03-09 20:02:57 E: 19 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 16

2024-03-09 20:04:34 E: 19 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 16

2024-03-09 20:06:12 E: 19 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 16

2024-03-09 20:07:49 E: 19 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 16

2024-03-09 20:09:32 E: 19 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 16

2024-03-09 20:11:08 E: 19 H: 12 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 12 z 16

2024-03-09 20:12:46 E: 19 H: 13 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 13 z 16

2024-03-09 20:14:22 E: 19 H: 14 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 14 z 16

2024-03-09 20:16:04 E: 19 H: 15 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 15 z 16

2024-03-09 20:17:40 E: 19 H: 16 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 16 z 16


2024-03-09 20:20:02 E: 20 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 15

2024-03-09 20:22:00 E: 20 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 15

2024-03-09 20:23:16 E: 20 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 15

2024-03-09 20:24:18 E: 20 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 15

2024-03-09 20:25:19 E: 20 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 15

2024-03-09 20:26:24 E: 20 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 15

2024-03-09 20:27:30 E: 20 H: 12 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 15

2024-03-09 20:28:31 E: 20 H: 13 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 15

2024-03-09 20:29:35 E: 20 H: 14 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 15

2024-03-09 20:30:39 E: 20 H: 15 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 15 z 15


2024-03-09 20:32:38 E: 21 H: 6 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 9

2024-03-09 20:35:45 E: 21 H: 7 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 9

2024-03-09 20:38:53 E: 21 H: 8 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 8 z 9

2024-03-09 20:42:01 E: 21 H: 9 - Serie na czas - 200m zmienny Mężczyzn seria 9 z 9


2024-03-09 20:45:00 E: 22 H: 4 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 4 z 6

2024-03-09 20:55:58 E: 22 H: 5 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 5 z 6

2024-03-09 21:07:39 E: 22 H: 6 - Serie na czas - 800m dowolny Kobiet seria 6 z 6


Blok 3

2024-03-10 08:58:45 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 7

2024-03-10 08:59:55 E: 24 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 7

2024-03-10 09:01:04 E: 24 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 7

2024-03-10 09:02:11 E: 24 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 7

2024-03-10 09:03:22 E: 24 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 7


2024-03-10 09:06:04 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 5

2024-03-10 09:09:02 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 5

2024-03-10 09:12:09 E: 25 H: 3 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 5

2024-03-10 09:15:24 E: 25 H: 4 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 5

2024-03-10 09:18:35 E: 25 H: 5 - Serie na czas - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 5


2024-03-10 09:22:18 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 10

2024-03-10 09:24:13 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 10

2024-03-10 09:25:50 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 10

2024-03-10 09:27:31 E: 26 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 10

2024-03-10 09:29:19 E: 26 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 10


2024-03-10 09:31:48 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 16

2024-03-10 09:34:29 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 16

2024-03-10 09:37:01 E: 27 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 16

2024-03-10 09:39:35 E: 27 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 16

2024-03-10 09:42:16 E: 27 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 16


2024-03-10 09:46:19 E: 28 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 7

2024-03-10 09:47:28 E: 28 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 7

2024-03-10 09:48:37 E: 28 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 7

2024-03-10 09:49:49 E: 28 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 7

2024-03-10 09:50:59 E: 28 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 7


2024-03-10 09:53:08 E: 29 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2024-03-10 09:54:13 E: 29 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2024-03-10 09:55:15 E: 29 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2024-03-10 09:56:25 E: 29 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

2024-03-10 09:57:46 E: 29 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7


2024-03-10 09:59:47 E: 30 H: 1 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 11

2024-03-10 10:02:36 E: 30 H: 2 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 11

2024-03-10 10:05:24 E: 30 H: 3 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 11

2024-03-10 10:08:09 E: 30 H: 4 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 11

2024-03-10 10:10:57 E: 30 H: 5 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 11


2024-03-10 10:15:09 E: 31 H: 1 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 13

2024-03-10 10:16:50 E: 31 H: 2 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 13

2024-03-10 10:18:19 E: 31 H: 3 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 13

2024-03-10 10:19:53 E: 31 H: 4 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 13

2024-03-10 10:21:25 E: 31 H: 5 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 13


2024-03-10 10:23:46 E: 32 H: 1 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 8

2024-03-10 10:26:48 E: 32 H: 2 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 8

2024-03-10 10:29:54 E: 32 H: 3 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 8

2024-03-10 10:33:01 E: 32 H: 4 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 8

2024-03-10 10:36:18 E: 32 H: 5 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 8

2024-03-10 10:40:31 E: 24 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 7

2024-03-10 10:41:39 E: 24 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 7


2024-03-10 10:43:37 E: 26 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 10

2024-03-10 10:45:25 E: 26 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 7 z 10

2024-03-10 10:47:15 E: 26 H: 8 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 8 z 10

2024-03-10 10:49:00 E: 26 H: 9 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 9 z 10

2024-03-10 10:50:48 E: 26 H: 10 - Serie na czas - 100m motylkowy Kobiet seria 10 z 10


2024-03-10 10:52:46 E: 27 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 16

2024-03-10 10:55:22 E: 27 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 16

2024-03-10 10:58:09 E: 27 H: 8 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 16

2024-03-10 11:00:46 E: 27 H: 9 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 16

2024-03-10 11:03:25 E: 27 H: 10 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 16

2024-03-10 11:06:07 E: 27 H: 11 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 16

2024-03-10 11:08:57 E: 27 H: 12 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 12 z 16

2024-03-10 11:11:38 E: 27 H: 13 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 13 z 16

2024-03-10 11:14:33 E: 27 H: 14 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 14 z 16

2024-03-10 11:17:18 E: 27 H: 15 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 15 z 16

2024-03-10 11:20:02 E: 27 H: 16 - Serie na czas - 200m dowolny Mężczyzn seria 16 z 16


2024-03-10 11:23:59 E: 28 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 7

2024-03-10 11:25:11 E: 28 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 7


2024-03-10 11:26:18 E: 29 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 7

2024-03-10 11:27:25 E: 29 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 7


2024-03-10 11:29:13 E: 30 H: 6 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 11

2024-03-10 11:32:03 E: 30 H: 7 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 11

2024-03-10 11:35:13 E: 30 H: 8 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 11

2024-03-10 11:38:06 E: 30 H: 9 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 9 z 11

2024-03-10 11:41:03 E: 30 H: 10 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 10 z 11

2024-03-10 11:44:01 E: 30 H: 11 - Serie na czas - 200m dowolny Kobiet seria 11 z 11


2024-03-10 11:47:12 E: 31 H: 6 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 13

2024-03-10 11:48:51 E: 31 H: 7 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 13

2024-03-10 11:50:25 E: 31 H: 8 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 13

2024-03-10 11:52:07 E: 31 H: 9 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 13

2024-03-10 11:53:44 E: 31 H: 10 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 13

2024-03-10 11:55:22 E: 31 H: 11 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 13

2024-03-10 11:57:03 E: 31 H: 12 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 13

2024-03-10 11:58:39 E: 31 H: 13 - Serie na czas - 100m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 13


2024-03-10 12:00:18 E: 32 H: 6 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 6 z 8

2024-03-10 12:03:34 E: 32 H: 7 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 7 z 8

2024-03-10 12:06:56 E: 32 H: 8 - Serie na czas - 200m zmienny Kobiet seria 8 z 8

2024-03-10 12:10:44 E: 23 H: 4 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 4 z 5

2024-03-10 12:30:05 E: 23 H: 5 - Serie na czas - 1500m dowolny Mężczyzn seria 5 z 5