MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpen..................
 
zmiennyzmienny
150mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 150mSerie na czasOpen.........Wyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
31.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas12:35OpenLista startowaWyniki
1 - BLOK I - 2023-05-20 - 11:00
Otwarcie zawodów
1.Kobiet50m dowolnySerie na czas11:00OpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas11:16OpenLista startowaWyniki
3.Kobiet100m klasycznySerie na czas11:43OpenLista startowaWyniki
4.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas11:53OpenLista startowaWyniki
5.Kobiet50m motylkowySerie na czas12:07OpenLista startowaWyniki
6.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas12:14OpenLista startowaWyniki
7.Kobiet400m dowolnySerie na czas12:21OpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn400m dowolnySerie na czas12:31OpenLista startowaWyniki
9.Kobiet4 x 50m zmiennySerie na czas12:41OpenLista startowaWyniki
10.Mężczyzn4 x 50m zmiennySerie na czas12:47OpenLista startowaWyniki
 
2 - BLOK II - 2023-05-20 - 14:30
11.Kobiet100m dowolnySerie na czas14:30OpenLista startowaWyniki
12.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas14:42OpenLista startowaWyniki
13.Kobiet50m klasycznySerie na czas15:08OpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas15:19OpenLista startowaWyniki
15.Kobiet100m grzbietowySerie na czas15:29OpenLista startowaWyniki
16.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas15:44OpenLista startowaWyniki
17.Kobiet100m motylkowySerie na czas16:22Open..................
18.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas16:22OpenLista startowaWyniki
19.Kobiet4 x 100m dowolnySerie na czas16:25OpenLista startowaWyniki
20.Mężczyzn4 x 100m dowolnySerie na czas16:34OpenLista startowaWyniki
3 - BLOK III - 2023-05-21 - 10:30
21.Kobiet50m grzbietowySerie na czas10:30OpenLista startowaWyniki
22.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas10:49OpenLista startowaWyniki
23.Kobiet200m dowolnySerie na czas11:16OpenLista startowaWyniki
24.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas11:39OpenLista startowaWyniki
25.Kobiet150m zmiennySerie na czas12:04Open.........Wyniki
26.Mężczyzn150m zmiennySerie na czas12:06OpenLista startowaWyniki
27.Kobiet200m zmiennySerie na czas12:12OpenLista startowaWyniki
28.Mężczyzn200m zmiennySerie na czas12:18OpenLista startowaWyniki
29.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czas12:24OpenLista startowaWyniki
30.Mężczyzn4 x 50m dowolnySerie na czas12:29OpenLista startowaWyniki
31.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas12:35OpenLista startowaWyniki