Progresja zawodników (szczegóły)Najlepsza zawodniczka (suma 3 wyników)Plik wyników (Lenex)
Progresja zawodników (podsumowanie)Najlepszy zawodnik (suma 3 wyników)
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
15.Kobiet200m zmienny CHOCOLATE BOXSerie na czas10:02OpenLista startowaWyniki
16.Mężczyzn200m zmienny CHOCOLATE BOXSerie na czas10:02OpenLista startowaWyniki

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Progresja zawodników (szczegóły)Najlepsza zawodniczka (suma 3 wyników)Plik wyników (Lenex)
Progresja zawodników (podsumowanie)Najlepszy zawodnik (suma 3 wyników)
 
1 - I BLOK - 2024-06-01 - 16:00
1.Kobiet50m dowolnySerie na czas16:00OpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas16:14OpenLista startowaWyniki
3.Kobiet200m klasycznySerie na czas16:27OpenLista startowaWyniki
4.Mężczyzn200m klasycznySerie na czas16:42OpenLista startowaWyniki
5.Kobiet400m zmiennySerie na czas17:01OpenLista startowaWyniki
6.Mężczyzn400m zmiennySerie na czas17:23OpenLista startowaWyniki
7.Kobiet100m motylkowySerie na czas17:44OpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas17:55OpenLista startowaWyniki
9.Kobiet50m grzbietowySerie na czas18:10OpenLista startowaWyniki
10.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas18:21OpenLista startowaWyniki
5.Kobiet400m zmiennyCeremonia medalowa18:30Open
6.Mężczyzn400m zmiennyCeremonia medalowa18:37Open

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Progresja zawodników (szczegóły)Najlepsza zawodniczka (suma 3 wyników)Plik wyników (Lenex)
Progresja zawodników (podsumowanie)Najlepszy zawodnik (suma 3 wyników)
 
2 - II BLOK - 2024-06-02 - 9:00
11.Kobiet100m dowolnySerie na czas9:00OpenLista startowaWyniki
12.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas9:16OpenLista startowaWyniki
13.Kobiet100m klasycznySerie na czas9:35OpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas9:49OpenLista startowaWyniki
15.Kobiet200m zmienny CHOCOLATE BOXSerie na czas10:02OpenLista startowaWyniki
16.Mężczyzn200m zmienny CHOCOLATE BOXSerie na czas10:02OpenLista startowaWyniki
17.Kobiet400m dowolnySerie na czas10:02OpenLista startowaWyniki
18.Mężczyzn400m dowolnySerie na czas10:29OpenLista startowaWyniki
19.Kobiet50m motylkowySerie na czas11:02OpenLista startowaWyniki
20.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas11:12OpenLista startowaWyniki
21.Kobiet200m grzbietowySerie na czas11:24OpenLista startowaWyniki
22.Mężczyzn200m grzbietowySerie na czas11:38OpenLista startowaWyniki
15.Kobiet200m zmienny CHOCOLATE BOXCeremonia medalowa11:55Open
16.Mężczyzn200m zmienny CHOCOLATE BOXCeremonia medalowa12:02Open
 
3 - III BLOK - 2024-06-02 - 15:00
23.Kobiet200m dowolnySerie na czas15:00OpenLista startowaWyniki
24.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas15:20OpenLista startowaWyniki
25.Kobiet50m klasycznySerie na czas15:48OpenLista startowaWyniki
26.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas15:56OpenLista startowaWyniki
27.Kobiet200m motylkowySerie na czas16:05OpenLista startowaWyniki
28.Mężczyzn200m motylkowySerie na czas16:13OpenLista startowaWyniki
29.Kobiet100m grzbietowySerie na czas16:23OpenLista startowaWyniki
30.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas16:35OpenLista startowaWyniki
31.Kobiet200m zmiennySerie na czas16:46OpenLista startowaWyniki
32.Mężczyzn200m zmiennySerie na czas17:07OpenLista startowaWyniki
27.Kobiet200m motylkowyCeremonia medalowa17:26Open
28.Mężczyzn200m motylkowyCeremonia medalowa17:33Open

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.